- I år var det hundre bygg som deltok i "Fang energityven", og det er ny rekord, sa rådgiver Lucy Kongevold Fjermeros i Grønn Byggallianse da hun presenterte resultatene på frokostmøtet Grønn drift den 29. oktober. Av disse 100 byggene, så var det 63 som hadde registrert energityvene sine.

- I de 63 byggene var det 2,5 millioner kilowattimer som ble registrert og gjort noe med, sa Fjermeros. - Det gir 4,5 kWh per m2. - Dette er lavere enn det har vært tidligere. Årsaken kan være at byggeiere som har vært med i flere år, finner stadig færre energityver, sa Fjermeros.

 Grønn Byggallianses medlemmer har cirka 50 millioner m2 med bygg. - Hvis alle medlemmene hadde vært med, så hadde resultatet vært 222 GWh, sa Fjermeros. -Det er jo enormt.

- Sjekk vannmåler og SD-anlegg før runden

- Dersom man skal fange energityver på et bygg, og ønsker å sjekke vannet, er det et veldig godt tips å starte med å sjekke vannmåleren før man går runden, og sjekke den på nytt når man er ferdig, sa Fjermeros. - Har vannforbruket økt i den perioden “Fang energityven” ble gjennomført, og det ikke har vært folk på bygget, kan det bety at det er en vannlekkasje.

I tillegg til vannmåleren lønner det seg å se på SD-anlegget før man starter. - Når man sjekker SD-anlegget, kan det se ut som om alt er avslått, men når man går runden viser det seg at ting ikke er avslått likevel, sa Fjermeros.

Hun var i år sammen med Eiendomsspar da de gikk runden, og da oppdaget de akkurat det.- Det var to ventilasjonsaggregater som sto som avslått i SD-anlegget, men i virkeligheten var de på, sa Fjermeros.- Allerede samme uken ble dette gjort noe med. På ventilasjonsaggregatene som gikk døgnkontinuerlig, ble det forandret på ur-tiden. I tillegg skrudde de ned vifteeffekten, og fikk dermed lavere forbruk over hele døgnet.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr.  34/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!