Kalk- og sementindustrien står for en knapp tidel av verdens CO2-utslipp og er en av industriene der CO2-fangst er helt nødvendig for å nå klimamålene. Dette vil man nå gjøre noe med.

– Det er en glede å offentliggjøre ett av de mest spennende karbonfangstprosjektene i Europa, hvor vi tar de første skrittene mot vår visjon om å være klimanøytrale i 2050. Det finnes ikke hyllevareteknologi for effektiv fangst av CO2 fra brentkalkproduksjon, men gjennom samarbeidet med Ocean GeoLoop har vi stor tro på at vi har funnet en løsning for å kutte utslippene, sier styreleder Hanne Markussen Eek i NorFraKalk, ifølge en pressemelding fra Enova.

Samarbeidets første fase er å utrede et pilotanlegg for karbonfangst ved NorFraKalks kalkovn i Verdal Industripark. Anlegget slipper i dag ut rundt 200 000 tonn CO2 per år. Pilotprosjektet, som nå skal utredes, skal fange 10 000 tonn CO2, for å dokumentere at løsningen fungerer i brentkalkproduksjon. 

– Teknologien vår har bred anvendelse, også i industrier som ikke kan benytte eksisterende fangstteknologier. I samarbeid med NorFraKalk og Franzefoss Minerals skal vi vise hvordan vår grunnlegger Hans Gude Gudesens nyskapende teknologi kan gjøre karbonfangst effektivt, rent og energieffektivt. At Enova støtter prosjektet gjør at vi kan kommersialisere teknologien enda raskere, sier Odd-Geir Lademo, administrerende direktør i Ocean GeoLoop.

NorFraKalk har de seneste årene, gjennom deltakelse i flere ulike SINTEF-ledede studier, undersøkt mulig bruk av ulike teknologier for CO2-fangst fra kalkovnene. Ett av de viktigste hindrene for mange fangstteknologier er mangel på overskuddsvarme til å drive prosessen. Ocean GeoLoop benytter en helelektrisk trykksving-prosess for CO2-fangst, som ikke er avhengig av overskuddsvarme. Teknologien har gjennom 2022 og 2023 gjennomgått vellykket testing på det industrielle pilotanlegget ved Norske Skog Skogn, parallelt med et omfattende test- og dokumentasjonsprogram ved SINTEFs karbonfangst-lab i Trondheim.

Fra venstre: Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop; Hanne Markussen Eek, Styreleder NorfraKalk og Konsernsjef Franzefoss Minerals; Lars Strøm, CPO Ocean GeoLoop og Anders Onarheim, Styreleder Ocean GeoLoop. Foto: Enova

 – Karbonfangst har et stort potensial i klimaomstillingen, og kan bidra med betydelige utslippsreduksjoner og være et viktig bidrag for å nå Norges klimamål. Vi har dialog med flere aktører som vurderer og planlegger for dette på sine anlegg, blant annet innen industri og avfallsforbrenning. Enovas virkemidler vil bidra med risikoavlastning for dem som er først ute med å utforske mulighetene for å satse på karbonfangst. NorFraKalks prosjekt vil kunne være et viktig bidrag for utslippskutt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Karbonfangst vil kunne bidra med betydelige utslippsreduksjoner. Men vi trenger teknologiutvikling for at karbonfangst skal kunne tas i bruk raskere, billigere og i flere sektorer. Enovas støtte vil bidra med viktig risikoavlastning for disse aktørene som ønsker å utvikle ny og bedre fangstteknologi, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.