Dette melder Novap.

Totalt falt antall solgte varmepumper med 13 prosent i 2020, viser tall Prognosesenteret presenterte på et seminar i regi av Norsk Varmepumpeforening den 4. mars.

- Det er ikke krisenivåer, sier Lund i en melding fra Norsk Varmepumpeforening (Novap). Hvordan salget blir i 2021 synes Lund det er vanskelig å si noe konkret om, fordi ulike drivkrefter trekker i ulike retninger. Blant annet har strømprisen gått opp, mens boligomsetningen ser ut til å gå ned.

- Trendframskrivningene antyder at varmepumpesalget blir litt høyere enn det var i fjor, sier Lund.

Prognosesenteret har laget framskrivninger av gjenværende markedspotensial for tre ulike nivåer. - Uansett om man tror på lavt eller høyt scenario, er det fortsatt mye igjen å installere, sier Lund.

Hver tredje er utskifting

Markedet for utskifting forventes å vokse i mange år før det flater ut. I fjor gikk om lag hver tredje varmepumpe til å erstatte en gammel eller defekt varmepumpe. - Den andelen vil øke, gitt at levetiden er som oppgitt og at folk bytter en varmepumpe når den går i stykker, sier Lund. - Om ett til to år vil antallet erstatningssalg overstige nyinstallasjoner, om prognosene slår til.

15 prosent går til nye boliger

Installasjon av luft-til- luft-varmepumper i nye boliger utgjør til sammen cirka 15 %. I dette inngår varmepumper installert i løpet av fem år etter at boligen er ferdig. - Bare 4 % selges til nye boliger før overtakelse. Så det ser ut til å være muligheter ved å komme i inngrep med boligprodusenter og utviklere, mener Lund.

Estetikk overrasker

Han har også en klar oppfordring til noe annet bransjen kan ta tak i. Forhandlerne selv mener nemlig at estetikk er en av de viktigste barrierene mot å installere varmepumper. Det synes Lund er overraskende.

- Jeg synes varmepumpene har blitt veldig pene, og ikke bråker de heller. Her er det tydeligvis ting som kan gjøres på informasjonssiden hvis forhandlerne har rett i sine antakelser, sier Lund.

Utflating for luft-til-luft-varmepumper

Hva så med ulike typer varmepumper? 2020 var første gang på fem år at luft-til-luft-varmepumper falt. - Vi tror at luft-til-luft-varmepumper nærmer seg toppen, sier Lund. Salg av luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper falt i fjor markant sammenlignet med toppårene 2018 og 2019.

- Nivåene i 2020 var kanskje som vi burde forvente. Det var nok heller 2018 og 2019 som var unntakene med høyt salg, sier Lund. Forklaringen er sannsynligvis forbudet mot fossil fyringsolje og endringen i Enova-støtte til disse typene varmepumper. Likevel forventer han vekst for disse typene i årene framover, først og fremst fordi utskiftingsmarkedet er på vei opp.

 

Kilde: NOVAP/Prognosesenteret

Det er lov å være optimist

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen mener Prognosesenterets analyser overordnet er gode nyheter for bransjen. – Som David sier er utsiktene for luft-til-luft-varmepumper svært gode, og det er mange nordmenn som har mye sparepenger etter alle restriksjonene vi har levd med det siste året, sier han. -  Men det å realisere potensialet for de ulike varmepumpetypene kommer ikke av seg selv.

- God kompetanse, god informasjon og god kundepleie er ikke bare viktig, men en selvfølgelighet, sier han.