Dette sa daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse da hun åpnet Årets grønne driftskonferanse som gikk av stabelen 4. november.

- Årsakene til at det er sånn, er at det er mye klimagassutslipp forbundet med produksjon og transport av nye materialer. Vi må jobbe med både energieffektivisering og det å velge materialer med lave utslipp. Men det beste vi kan gjøre er å ta vare på de byggene vi har, istedenfor å bygge nytt, sa Bramslev.

- Det å rive mindre, og foredle eksisterende bygningsmasse, er et veldig viktig tiltak for å redusere utslipp. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi, eller for å si det på godt norsk, «ta vare på de ressursene vi har, og lukk kretsløpet», sa Bramslev. – Det å ta vare på materialressurser er også veldig viktig. Det vil si å ikke kaste så mye, men å ta vare på materialressursene i større grad.

Bramslev mener vi må bli flinkere til å gjenvinne materialer. 90 prosent av treverket som tas ut og skal kastes, går til energigjenvinning og fyrer opp fjernvarmeanleggene våre. 

- Det er bedre enn å fyre med olje, men i og med at det begynner å bli knapphet på ressurser, så er vi nødt til å gjenvinne materialene i større grad, sa hun.

Kuttpotensialet i bygg og anlegg er like stort som utslippene fra alle personbiler

- Vi snakker om den "glemte klimakjempen" fordi det er veldig mye snakk om andre sektorer. Men i vår sektor er det mye vi kan gjøre for å løse klimautfordringene, sa Bramslev.

- Vår sektor bidrar til 16 prosent av alle klimagassutslippene i Norge. Ser vi bort fra det som slippes ut til fakling offshore, så er det faktisk en fjerdedel av alle utslippene som kommer fra vår sektor, sa Bramslev. I tillegg kommer utslipp fra utenlandske byggevarer vi kjøper og bruker i norske bygge- og anleggsprosjekter. 

- Vi mener det er mulig å halvere utslippene knyttet til norske bygg og anlegg, og det tilsvarer utslippene fra alle personbiler.

Gode driftere avgjørende

- Når vi snakker om bærekraftige bygg, så snakker vi om bygg som er bra for miljøet, lommeboka og helsa. Her spiller drifterne en veldig viktig rolle, sa Bramslev.

- Gode driftere er helt avgjørende når det gjelder det å følge opp helse og trivsel for alle de som skal bruke byggene. Det er viktig å ha god kommunikasjon med brukerne og styre de tekniske anleggene slik at bygget har god driftskvalitet og temperatur, sa Bramslev. – Dette er den viktigste delen av hverdagen til drifterne i tillegg til å drive med energieffektivisering og avfallshåndtering.

- Drifterne gjør en kjempejobb når det gjelder å gjøre byggene gode for miljøet, for lommeboka og for helsen. Det gjelder både nye og gamle bygg, sa Bramslev.