Dette melder Capgemini.

Vi gratulerer Yara som den norske vinneren av Nordic Sustainability Tech Award 2022. Bruk av teknologi og innovasjon er en nøkkelfaktor for å lykkes med å utvikle bærekraftige løsninger. Jordbruk er en bransje som står for store utslipp og høyt vannforbruk, så dette er et svært viktig område. Det er imponerende å se omfanget av utslippsreduksjonen. Løsningen er enkelt skalerbar og kan overføres til andre industrier, så dette er nok bare starten, sier Karl Thomas Reinertsen, administrerende direktør for Capgemini Invent i Norge.

Capgemini har lansert Nordic Sustainability Tech Award for å hedre selskaper og organisasjoner som bruker teknologi og innovasjon til å redusere klimagassutslipp eller på andre måter fremmer bærekraft og begrenser klimaendringer. Etter en åpen nominasjonsprosess stod Mowi, Tomra og Yara International igjen som norske finalister, og under utdeling var det Yara som stod igjen som vinneren.

Reduserte CO2-utslipp med 143 000 tonn

Gjennom sin satsning Digital Agriculture Solutions har Yara International utviklet en rekke sensorer som optimaliserer bruk av gjødsel, vann og annen næring i jordbruket. Løsningen tar inn prediksjoner for nedbør, vind, temperatur og andre faktorer som påvirker avlingene. Kombinert med kunstig intelligens og maskinlæring gir tjenestene millioner av bønder bedre grunnlag for å bruke riktige mengde gjødsel, nitrogen og vann. I 2021 bidro løsningen til å redusere CO2-utslippet med 143 000 tonn. I tillegg kommer betydelig lavere vannforbruk og redusert svinn i matproduksjonen.

Fra Yara var det James Craske, VP for Incubation Europe som mottok prisen.

Vi i Yara har utviklet det digitale presisjonsverktøyet Atfarm i fire år, men vi bygger på over 40 års erfaring med bærekraftig jordbruk. Det er fantastisk å bli anerkjent for dette viktige arbeidet. Vår ledestjerne har vært å gjøre livet til bøndene enklere, og å optimalisere matproduksjon ved å gi innsikten de trenger for å redusere forbruk av vann, gjødsel og nitrogen. Innen jordbruk er partnerskap veldig viktig, og det er bøndene som er det viktigste leddet. Så denne prisen er dedikert til bøndene, sier Craske.

Jeg kom akkurat hjem fra COP27 i Egypt, og det viktigste jeg tok med meg hjem er viktigheten av at privat næringsliv tar sin del av ansvaret for å bekjempe klimakrisen. Uavhengig av politikk og internasjonale avtaler er næringslivet nødt til å skalere opp, og det fort. Derfor var det en glede å se hvor mange nominerte vi fikk inn fra Norge til denne prisen, som leverer bærekraftige løsninger i global skala, sier Reinertsen.

Capgemini hedrer de som er best på bærekraft

Nordic Sustainability Tech Award har hatt en åpen nominasjonsperiode for selskaper fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. En jury bestående av ledere fra nordisk næringsliv og akademia har vurdert de tolv best kvalifiserte prosjektene fra hvert land. Tidligere statsminister i Danmark Helle Thorning-Schmidt og administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide, er blant jurymedlemmene.

Juryen har vurdert de nominerte ut fra fire kriterier: scalability & adoptablity, technology leadership, greenhouse gas impact og other environmental impact. For det siste kriteriet er det FNs bærekraftsmål som har vært avgjørende for hvilken score prosjektet oppnår.

Capgemini har selv satt mål om å bli karbonnøytrale innen 2025 og nå nullutslippsambisjonen innen 2030. I tillegg bistår konsulentselskapet en rekke andre selskaper med å utvikle strategi og planer for å bli mer bærekraftige, og å igangsette konkrete tiltak. Derfor ønsket Capgemini å hedre de beste med en egen pris.

Havbruk og resirkulering i finalen

I tillegg til Yara var det Mowi og Tomra som ble plukket ut som finalister for prisen. Mowi leverer høyteknologiske fiskeoppdrettsanlegg, som ved bruk av tingenes internett (IoT), skyløsninger og kunstig intelligens har redusert 1,9 millioner tonn med CO2 i 2021. Mowi ble i 2019, 2020 og 2021 kåret til verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein (FAIRR). Tomra var nominert for sine kundevennlige resirkuleringsautomater som har blitt tatt i bruk i hele verden. Automatene sørget for en reduksjon i CO2-utslipp på 19,5 millioner tonn i 2021.

De finske finalistene var Solar Water Solutions, Sponnova og Tamturbo, de svenske var SKF, Ecoclime Group og Midsummer og de danske var Vestas, Electricity Map og Miljøskærm.