Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer og er innregulert riktig. Et dårlig innregulert ventilasjonsanlegg kan i tillegg gi høyere energiforbruk, melder Sintef.

 

 

– Ventilasjonanleggene blir stadig mer avanserte, med mer instrumentering og behovsstyring. Dette krever til en hver tid oppdatert og riktig kompetanse hos personellet som skal utføre innreguleringen. En ordning med personsertifisering vil kunne ivareta dette på en god måte, sier sivilingeniør Øyvind Lødemel i SINTEF.

Kunnskap er ferskvare

Personsertifisering er en måte å sikre at ansatte har oppdatert og fersk kunnskap på, og at man kan dokumentere dette. Til forskjell fra et kursbevis, er et personsertifikat en dokumentasjon på at personen innehar nødvendig kompetanse og at denne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.

– Sertifisering utført av en uavhengig tredjepart som SINTEF, vil også være en fordel for bedriften i konkurranse med andre bedrifter i samme bransje, sier Lødemel. SINTEF utsteder personsertifikater på bakgrunn av krav gitt i sertifiseringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17024 ”Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personer”. Sertifikatene utstedes på bakgrunn av dokumentasjon av personens kompetanse. Dette kan være i form av kursbevis med tilhørende eksamensbevis, og CV som viser relevant erfaring og eventuelt annen utdanning.

Et personsertifikat er som regel gyldig i tre år, og må deretter fornyes. Innehaverens kompetanse følges opp jevnlig for å sikre at denne er opprettholdt på et akseptabelt nivå.

Lang erfaring

SINTEF har lang erfaring innen sertifiseringsarbeid, og er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter i henhold til harmoniserte standarder/kravdokumenter underlagt Byggevareforordningen (CPR). SINTEF etablerte i 2012 en ordning for personsertifisering, og har så langt utstedt mer enn tusen personsertifikater.