Hensikten med bompengefritaket for biogasskjøretøy er å utvikle konkurransedyktigheten til biogassmarkedet og legge til rette for grønn transport. Fritaket kom etter positive vedtak fra både Stortinget, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, melder Iveco.

For Kirkens Bymisjon Miljø betyr dette mye, svært mye. - Med bompengefritaket til Oslo kommune og Viken fylkeskommune vil vi få store økonomiske besparelser i løpet av et år. Med vår IVECO Daily 7 tonns varebil vil vi spare ca. 110.000 kr i året. Med en ideell organisasjon som eier, ønsker vi å gi mest mulig tilbake, derfor har det mye å si, forteller daglig leder Hege Stenmarck.

Krav fra Oslo kommune om klimavennlig kjøretøy

Kirkens Bymisjon Miljø AS gjør flere oppdrag på vegne av Oslo kommune, og signerte tidligere i år en avtale med Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Under anbudskonkurransen var det helt avgjørende at Kirkens Bymisjon Miljø AS hadde investert i en biogassbil.

- I anbudskonkurransen stilte Oslo kommune krav om nullutslippskjøretøy til oppdraget. For oss er det viktig å ta et samfunnsansvar og jobbe med sirkulær økonomi i praksis. Vi samler inn flere tonn tekstiler hver uke fra innsamlingsbokser og gjenbruksstasjoner i Oslo, og kjører det til lageret vårt i Drammen. Det resulterer i mye transport, og da er det helt naturlig for oss å investere i biogass som har flere miljømessige fordeler, sier Stenmarck.

Med to skift i løpet av dagen tur retur Drammen Oslo var det essensielt å investere i et alternativt kjøretøy som ikke legger en demper på produktiviteten.

- Effektivitet og kost nytte er avgjørende faktorer for oss, og vi ser derfor biogass som det beste alternativet med stor nyttelast, lang rekkevidde og tilgang på fyllestasjoner i området. Å kjøre på biogass er rett og slett som å kjøre en helt vanlig varebil, men er gjengjeld bedre for helsen, har lavere støynivå, og er ikke minst bedre for miljøet. Vi er veldig fornøyde med varebilen fra IVECO og den går som en klokke.

Vil vurdere videre investering i biogasskjøretøy

Biogassbilen fra IVECO er Kirkens Bymisjon Miljø AS sitt første initiativ med biogass, og Stenmarck ser det som relevant å vurdere det i deres neste investeringer. Hun sier at bompengefritaket vil påvirke avgjørelsen.

- Når vi skal investere i nye kjøretøy må vi vurdere det som er mest hensiktsmessig. Både med tanke på kostnad, effektivitet og miljø. Bompengefritaket i Oslo-området vil ha en positiv effekt i det totale regnestykket vårt, og det er et godt insentiv for videre satsning på biogass. Det er veldig bra at Oslo kommune oppmuntrer flere til å kjøre miljøvennlig, og legger til rette for bedre lønnsomhet.

IVECO Norge ser også hvordan bompengefritaket påvirker markedet for biogasskjøretøy. Frode Bjørkli, selger i IVECO Norge, merker at kundene opplever fritaket som lønnsomt.

- Det er mye spennende som skjer innenfor biogassmarkedet i Norge. Både utbygging av fyllestasjoner, investeringsstøtten fra Enova til biogasskjøretøy som veier fra 3501 kg og bompengefritaket i Oslo-området, sier Bjørkli.

Han forklarer at de opplever økt interesse og etterspørsel etter at bompengefritaket ble innført på biogasskjøretøy som veier fra 3501 kg. IVECO kan levere biogasskjøretøy fra 3800 kg og oppover som vil få fritak i bomringen.

- Flere kunder ser at det er mye penger å spare, og det er enda et insentiv til å kjøre klimanøytralt. Summen av disse tiltakene bidrar til enda større konkurransedyktighet for biogassmarkedet.