Målet er å gjøre hydrogen tilgjengelig langs norskekysten, slik at maritim sektor kan ta i bruk hydrogen som drivstoff, melder Enova.

-Utviklingen av hydrogennæringen i Norge vil bidra til at vi både kan kutte utslipp og skape flere jobber. Regjeringen vil halvere klimagassutslippene fra skipsfarten innen 2030. Her vil hydrogen og ammoniakk spille en viktig rolle. Det krever fortsatt innsats på teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner langs hele verdikjeden. Denne utlysningen fra Enova tar arbeidet med produksjon av grønn hydrogen til skipsfarten et stort og viktig steg videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bedre tilgjengeligheten av hydrogen

Hydrogen kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. Særlig i maritim sektor har Norge en unik mulighet til å bidra til omstillingen, og norske aktører ligger i front globalt med planer om å ta i bruk hydrogen eller rene hydrogenbærere som drivstoff på fartøy. For at denne omstillingen skal komme i gang, må hydrogen være tilgjengelig til en kostnad som de første brukerne kan bære.

- Regjeringen vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen med lave eller ingen utslipp, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. I statsbudsjettet for 2022 følger regjeringen opp denne ambisjonen med forslag til økte bevilgninger til arbeidet med hydrogen gjennom Forskningsrådet og Enova. Regjeringen vil også sette i gang et helhetlig utredningsarbeid innen hydrogen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Enovas nye utlysning skal bidra til å bedre tilgjengeligheten av hydrogen som drivstoff i markedet, og dermed legge til rette for teknologiutvikling for og demonstrasjon av bruk av hydrogen i maritim sektor. Enova er på jakt etter prosjektene med de mest kostnadseffektive løsningene, som har høy bruksutnyttelse og sunne forretningsmodeller.

- Disse prosjektene skal bidra til å gjøre hydrogen tilgjengelig i markedet, og dermed demonstrere bruk av hydrogen som drivstoff på skip. Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for hydrogenteknologi i maritim sektor, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Stort potensial

Som en forberedelse til den nye utlysningen ga Enova tidligere i høst støtte til 15 prosjekter som skal utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til maritim sektor. Aktørene skal særlig utrede markedsgrunnlaget for slik produksjon, i tillegg til tekniske løsninger, mulige lokasjoner og forretningsmodeller. Interessen var stor, og nå lyser Enova ut midlene som kan realisere de beste av disse prosjektene. Det er ventet hard konkurranse om midlene, og at to til fire prosjekter til slutt vil bli støttet gjennom utlysningen.

- Potensialet for hydrogen i maritim sektor er stort. Nå håper vi på gode prosjektsøknader som kan realiseres i markedet, og at dette gir et viktig bidrag til å få demonstrert bruk av hydrogen som nullutslippsteknologi om bord på fartøy i Norge, sier Nakstad.

Det er ikke en forutsetning å ha fått støtte til forprosjekt av Enova, for å kunne søke på denne utlysningen. Alle modne prosjekter inviteres til å søke.

Søknadsfrist 22. april 2022

Man kan søke om opptil 150 millioner kroner i støtte, og søknadsfristen er satt til 22. april 2022 klokken 13.00.