Dette spektakulære prosjektet vil sette både DSV og SolarFuture på verdenskartet innen solcelleindustrien. Byggingen av anlegget har nettopp startet og forventes å bli ferdigstilt i desember 2024, melder SolarFuture i en pressemelding.

Et solcelleanlegg med lignende produksjonsstørrelse sees vanligvis kun utført i solparkanlegg på bakken i Danmark, og man må til utlandet for å finne lignende prosjekter utført på industrielle tak. Men selv i sammenligning med de største utenlandske anleggene, inkludert Teslas GigaFactory i Nevada, vil strømproduksjonen fra solcelleanlegget i Horsens overgå de eksisterende installasjonene i verden. Bygningsmassen på DSV's logistikksenter er over 300 000 kvadratmeter, et areal som tilsvarer verdens 5. største bygning, hvor størstedelen av takflaten vil bli dekket av solcellepaneler.

Den årlige produksjonen av grønn strøm forventes å ligge på over 33 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 7 300 husstander, eller 6% av det totale strømforbruket i Horsens kommune. På samme måte vil solcelleanlegget spare DSV for over 5 300 tonn CO2-utslipp (i henhold til danske beregninger) per år, noe som er et betydelig bidrag til den grønne omstillingen.

Logistikken er den største utfordringen

Det er åpenbart at et prosjekt av denne størrelsen ikke er en del av SolarFutures daglige portefølje, derfor har det også vært stort fokus på å planlegge prosjektet ned til minste detalj før igangsettingen.

- Planleggingen av selve installasjonen av solcelleanlegget har selvfølgelig vært i fokus gjennom hele prosjekteringsperioden, men faktisk opplever vi at sammensetningen av logistikken har vært den mest utfordrende faktoren. Logistikksenteret mottar daglig over 1 000 lastebiler, så å få levert komponenter til verdens største takmonterte solcelleanlegg har krevd stort fokus. Vi har imidlertid en god plan klar og ser frem til å komme i gang, sier prosjektsjef i SolarFuture ApS, Jens Christian Sørensen.

- Dette er et banebrytende prosjekt både for oss i SolarFuture ApS og for solcellebransjen generelt. Det er selvfølgelig en enorm ære å bli valgt til å oppføre verdens største takmonterte solcelleanlegg, som vi ser frem til å levere. Et sterkt team av spesialister er satt sammen, så vi forventer en relativt rask installasjon, så lenge logistikken spiller på lag, sier administrerende direktør i SolarFuture ApS, Mads Christensen.