Vattenfall får 11 millioner euro til utviklingen av dette prosjektet fra den britiske regjering, melder selskapet.

Pilotprosjektet kommer til å produsere 8 MW og vil daglig kunne produsere nok hydrogen til å forsyne en hydrogenbuss med strøm til kjøring i 24 000 kilometer, ifølge Vattenfall. Hydrogen blir transportert til Aberdeen havn gjennom en rørledning.

– Vi er glade for å ha fått den offentlige finansieringen. Plasseringen av hydrogenelektrolysøren på havbaserte vindmøller vil sannsynligvis være den hurtigste og billigste metoden for å levere fossilfri hydrogen i stor skala, sier Danielle Lane som er Vattenfalls UK Country Manager.

Prosjektet blir det første i verden som skal teste full integrasjon av hydrogenproduksjon med en havbasert vindmølle. Det skal også utarbeides utviklings- og godkjennelsesprosesser for store hydrogenprosjekter, som er plassert samme sted som havmølleparker, for å sette fart på den fremtidige utviklingen.

Arbeidet blir igangsatt omgående, og målet vil være å oppnå den første produksjon allerede i 2025.