Økt elektrifisering og en stor grad av samtidig energiforbruk er en samfunnsutfordring og ofte grunnen til at strømnettet må oppgraderes, selv om den økte belastningen kun er i korte perioder av døgnet, skriver OSO i en pressemelding.

- Vi ønsker å fordele våre kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og å sikre et mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kostnadseffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Elvia.

Oppstart av bereder-pilot

I det nystartede prosjekt for forbrukerfleksibilitet, ser Elvia på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. I den første bereder-piloten, som starter opp i disse dager, deltar rundt 20 kunder i samme transformatorkrets på Biri, melder Elvia. Til høsten vil selskapet ta kontakt med kunder på Sjusjøen for en større pilot. Elvia ønsker derfor å se på muligheten for fleksible løsninger som å varme opp vannet på andre tider av døgnet, uten at kunden skal merke det. Kundene vil også kunne spare penger når det etter hvert innføres døgnvariabel pris. 

OSO har utviklet en styringsenhet for beredere, OSO Charge, som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene. Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor trafikkpå strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet.

Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann. Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgridsenteret på tvers av flere nettselskaper. Enova har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett. 

Til høsten vil Elvia teste ut de «smarte» varmtvannsberederne i kombinasjon med batterier på Sjusjøen. I begge disse prosjektene tester Elvia funksjonaliteten med tanke på underspenning og det å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil batteritesten gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen. 

Mobil-app gir full kontroll

Som en del av OSO Charge-produktene har OSO utviklet en enkel mobil-app som gir brukeren full kontroll over forbruket og innsikt i hvordan det er mulig å spare strøm. Man kan også se hvor mye varmtvann som til enhver tid er tilgjengelig i berederen, og sette OSO Charge i feriemodus for å redusere strømforbruket ytterligere.

 

OSO Charge er et resultat av 8 års utvikling i tett samarbeid med internasjonalt ledende teknologiselskaper. Dette har resultert i en sikret kommunikasjons- og styringsteknologi for varmtvannsberedere til bruk innen last-flytting og funksjonalitet mot strømnettet.

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor belastning på strømnettet uten at det går ut over sikkerhet og komfort for forbruker. OSO Charge vil fungere som et kostnadseffektivt alternativ til forsterkning av strømnettet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det finnes over 2 millioner beredere i norske hjem, og OSO Charge vil kunne ettermonteres på et utvalg av nyere OSO-beredere som allerede er installert.

- OSOs viktigste oppgave gjennom 90 år, har vært å levere varmtvann og komfort for våre kunder. Det vil vi fortsatt prioritere. Med OSO Charge kan vi i tillegg gi våre kunder mulighet til å redusere strømregningen, uten redusert komfort takket være innovative og unike løsninger. Når differensieringen av strømpriser i Norge er på plass, vil OSO Charge sømløst og enkelt kunne hjelpe brukeren til å oppnå de lavest mulige oppvarmingskostnadene, og samtidig bistå strømnettet på best mulig måte. Det er miljøvern i praksis, ettersom kostbare utbygginger og inngrep i norsk natur kan unngås som følge av OSO Charge-berederens fleksibilitet. Det er vi stolte av, sier Sigurd Braathen, eier av OSO.