Dette melder Sweco. 

Bane NOR Eiendom er landets største knutepunktutvikler, med et stort spenn i eiendomsporteføljen. Nå skal togstasjoner, verksteder og driftsbygg, sykkelhoteller og boliger utredes for sitt solenergipotensiale.

Krav til bærekraft

Swecos oppgave er i første omgang å produsere beslutningsgrunnlag for hver enkelt eiendom med oversikt over nøkkelparametere. I tillegg til kontantflyt og LCA-beregninger, inkluderer beslutningsgrunnlaget nøkkelparametere på bærekraftsmål og klimaberegninger.

– Hvis beslutningsnotatet inneholder KPI-er på bærekraft, blir du bevisst på hva tiltaket innebærer, ikke bare i kroner og øre. I tillegg har vi i kravspesifikasjon satt strenge krav til leverandør, og det kan by på utfordringer. Men det er bra! På den måten tar vi målene om en bærekraftig utvikling på alvor, vi får en fin diskusjon med kunden og blir tvunget til å finne nye løsninger, forteller energirådgiver Vegard Milde, fagansvarlig SOL.

Fine flater, få hindringer

Noen av eiendommene utmerker seg som egnet for solceller. I tillegg til romslige takarealer, spiller aspekter som skyggeforhold, snølast, vindforhold og temperaturvariasjoner stor rolle for å slippe gjennom nåløyet. Prosjektgruppen setter opp parametere innenfor energi, bærekraft og økonomi, og har utviklet et porteføljesystem som fungerer godt.

– Fos oss i Bane NOR Eiendom har det vært viktig å få en så enkel og strømlinjeformet prosess. Sweco har bidratt både med markedskunnskap og teknisk kompetanse på en veldig god måte i disse prosessene, sier prosjektleder hos Bane NOR Eiendom, Hallvard Ekker.

Jonas Dalby skal solcellevurdere byggene til BANE Nor Eiendom. Foto: Sweco
Jonas Dalby skal solcellevurdere byggene til Bane NOR Eiendom. Foto: Sweco

Jonas Dalby er energirådgiver i Sweco og jobber med å solcellevurdere byggene. Han synes det er spennende at Bane NOR satser på et prosjekt som dette.

– Bane NOR Eiendom er en stor aktør, og med et fremoverlent fornybarprosjekt som dette, sender de et viktig signal til resten av bransjen, sier han.

I januar startet de også opp et nytt prosjekt for Bane NOR Energi, som vil utrede solcellepotensialet på sine eiendommer.

– Dette er større og mer komplekse eiendommer som vil ta lengre tid å beregne. Samtidig åpner det for flere muligheter, som for eksempel bakkemonterte solceller og kombinerte parkeringstak/solcellekonstruksjoner. Alle bygg har ulik utforming, som tvinger oss til å tenke nytt hver gang. Det er spennende og lærerikt, avslutter Jonas.