Mange opererer med små marginer og selv mindre justeringer i energipris gir store utslag for mange. Aktører som har investert i for eksempel biovarmeanlegg, har kommet betydelig bedre ut av det enn de som har elektrisitet eller gass som primær energibærer, skriver Statsforvalteren i Agder på sine websider.

Jarle Jakobsen ved Aurebekk Gartneri er leder av Agder Gartnerlag og sier at alle i næringen påvirkes av de høye energiprisene. Flere har måtte redusere produksjonen, og mange utsetter oppstart denne sesongen.

- Det er en energiintensiv næring, og selv om mange har alternative energibærere, som eksempelvis bioenergi, er strømbehovet til lys stort for mange.

Forventer at flere legger om til bioenergi

Jakobsen produserer sommerblomster for eget utsalg i hagesenteret som han driver. Han har nylig investert i biovarmeanlegg og fyrer med rundtømmer i en kjele som varmer opp 63 000 liter med vann som distribueres til veksthusene.

Jakobsen sier at støtteordningene for strøm som er kommet hjelper godt på, men at det blir en utfordrende sesong uansett. Fremover vil nok enkelte som har eldre energianlegg og -løsninger fase disse ut. Han forventer at flere vil legge om til bioenergi eller andre energibærere, men gjentar at det er mange som er avhengige av strøm til belysning. Videre påpeker han at gode tilskuddsordninger er en forutsetning for at næringen skal fortsette omlegging til fornybare energikilder til varmeproduksjon.

Høsten 2021 arrangerte Statsforvalteren i Agder sammen med Innovasjon Norge og lokale næringsorganisasjoner, kurs i biovarme for gartnernæringen. Kurset ble arrangert i slutten av oktober og selv om dette var før prisene virkelig skjøt fart, var interessen fra næringa stor. Mange av deltakerne uttalte at de gjerne skulle ha gjort en omlegging tidligere, melder Statsforvalteren i Agder.