- Vi gratulerer! Med to bygg nominert til BREEAM In-Use Awards, viser Entra at de er i verdensklasse innen bærekraftig byggforvaltning, sier leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen, i en melding fra Grønn Byggallianse.

BREEAM Awards er en verdensomspennende kåring av innovative og ambisiøse BREEAM-sertifiserte prosjekter av høy kvalitet.

Hittil høyeste score i Norge

Entra har mål om å sertifisere 4-5 bygg årlig etter BREEAM In-Use, et sertifiseringssystem for bærekraft i eksisterende bygg. Selskapet er nominert med byggene Schweigaards gate 16 i kategorien “Commercial Project: In Use-award”, og Otto Sverdrups gate 4 i kategorien “Public Sector Project: In Use award”.

- Å sertifisere vår portefølje av utviklingsprosjekter og eksisterende bygg, er en viktig del av Entras miljøstrategi. Det gir oss bedre miljøledelse, gjør oss i bedre stand til å gjøre kloke miljøvalg og er viktig for vår mulighet til å innhente grønn finansiering, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra ASA.

Arbeidet med å sertifisere de to eiendommene etter BREEAM In-Use begynte i 2018. Underveis så Entra at de for Schweigaards gate 16 kunne oppnå  “Outstanding” for del 2 i systemet, som handler om forvaltning av bygget. Dette er hittil høyeste score i Norge.

Otto Sverdrups gate oppnådde  “Excellent” for del 1 og 2 av systemet.

En seier for hele Entra-laget

Schweigaards gate 16 stod ferdig i 2015. Den gangen sertifiserte Entra bygget etter nybyggstandarden BREEAM-NOR 2012 og oppnådde sertifiseringsnivået  “Excellent”. Otto Sverdrups plass 4 ble ferdigstilt i 2014, og oppnådde  “Very Good” for nybygg.

Byggenes driftsteam har jobbet aktivt med å redusere energiforbruket og å øke andelen av avfallet som material- eller energigjenvinnes, altså sorteringsgrad.

I Otto Sverdrups gate 4 reduserte Entra energiforbruket med cirka 8 prosent fra 2018 til 2019, mens sorteringsgraden økte fra 42 til 72 % (fra 2017). I Schweigaards gate 16 økte sorteringsgraden fra 57 % til 76 %, mens energiforbruket i snitt er på 94-96 kWh/m2.

BREEAM In-Use-sertifiseringene har også bidratt til at øvrige miljøaspekter blir fulgt tett opp av byggenes forvaltningsteam. 

-Å bli nominert er i seg selv en seier for hele Entralaget, og vi synes det er ekstra gøy å følge opp suksessen fra 2018 da Entras  “Grønland 58” vant BREEAM In-Use Awards for offentlige bygg ("Public Projects -In Use"), sier Evija Izaka, som er rådgiver for driftsstøtte i Entra.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 3/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!