Alle de nominerte er jo egentlig vinnere, men det var Team Oslo Sentrum som skilte seg ut, og ble “Årets grønne driftsteam”, sa styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, som delte ut prisen.

- En utmerkelse til alle

- Det skal henge høyt å få denne utmerkelsen. Uten sammenlikning forøvrig så vil jeg trekke en linje til Oscar-utdelingen. Det jeg synes er fint med den er at de sier “Oscar går til” ikke  “vinneren er” . Vi har sett at alle de nominerte er veldig dyktige driftsteam. Dette er en utmerkelse til alle. Alle kandidater har fokus på god drift, og kan vise til gode resultater innenfor prisens kategorier, sa Dillner.

- Team Oslo Sentrum er et godt sammensatt team med god tverrfaglig kompetanse innenfor miljøvennlig drift, sa Dillner da hun refererte til juryens begrunnelse. -Teamet følger opp leietagere med god personlig oppfølging, god informasjon og har dokumentert nedgang i antall klager.

Teamet har gode rutiner for håndtering av avfall, og har oppnådd høy sorteringsgrad i forhold til plassen teamet har til rådighet. Teamet jobber aktivt sammen med renovatør og leietagere for å redusere mengden og øke sorteringsgraden.

De har god kontroll på energi og effektbruken, og dokumenterer lavt energiforbruk i forhold til sammenlignbare bygg.

Team Buskerud Storsenter var et av de tre teamene som var nominert til ”Årets grønne driftsteam”. Fra venstre: Driftstekniker Thomas Sveen, operation manager Lars Christian Hansen og property manager Rolf Arne Gundersen. Foto: Tekniske Nyheter

Juryen sier videre at teamet har gode drift- og forvaltningsrutiner, og kan dokumentere veldig høy score innenfor miljøklassifiseringssystemet BREEAM In Use. De kan også vise til godt tilrettelagt drift som motiverer leietagerne til å velge miljøvennlig transport som sykkel.

Teamet viser god evne til å prøve nye løsninger for å oppnå redusert miljøbelastning. I dette inngår blant annet kartlegging av leietagernes bruk av bygget, prognosestyring av energibruk, god informasjon til leietagere og bruken av termografering av bygget for å avdekke tiltak, ifølge juryen.

Drifter nede i 90 kWh per m2

- Teamet drifter veldig energiærgjerrig. De er nede i 90 kWh per m2 per år i Schweigaards gate 16. Det er ikke mange kontorbygg i Norge som driftes under 90 kWh per m2. Det er mange bygg som er beregnet å bruke under 90, men det er få bygg som driftes under 90, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse. – Det er veldig bra, også i forhold til snittet i Entra som er på cirka 140 kWh per m2.

- Vi vil takke for prisen og den anerkjennelsen vi får gjennom prisen, sa teamleder Kathrine Rønsen Vanem fra Team Oslo Sentrum. – Det var både hyggelig og interessant å ha besøk av juryen, og å gå gjennom alt som vi jobber med av miljøtiltak i teamet.

Nominert til ”Årets grønne driftsteam” var også Team Oslo Sentralbanestasjon,ISS Facility Services. Fra venstre: Driftstekniker Muharrem Kaya, teknisk sjef Stefan Eriksson og energiingeniør Jørgen Stensrud. Foto: Tekniske Nyheter

- I Entra har miljø vært en av våre viktigste strategiske områder i mange år. Miljøarbeid er godt integrert i alle deler av virksomheten, både i driften og i resten av organisasjonen, sa Vanem.

- Det er mange dyktige driftsansvarlige som har vært med og bidratt til at vi har fått de resultatene som vi har fått i disse byggene i Oslo Sentrum, sa Vanem.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!