- Det er svært gledelig å se den sterke interessen i markedet for å kutte utslipp på bygge- og anleggsplassene. I denne tildelingen gir Enova støtte til 192 anleggsmaskiner og 26 mobile ladestasjoner. Potensialet for utslippsreduksjoner på dette området er stort, og dette er et godt steg på vegen, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova i en melding.

Bidrar til økt konkurransekraft

Den samlede tildelingen gjøres til søknader under tre støtteprogram. I tillegg til å støtte 157 anleggsmaskiner av ulike typer, har Enova støttet 35 gravemaskiner basert på konkurranse. Direkte klimagassutslipp fra energibruk i bygge- og anleggsvirksomhet utgjør rundt 4,5 prosent av utslippene i Norge. En stor andel av disse utslippene kommer fra bruk av dieseldrevne anleggsmaskiner, med gravemaskiner som den største forbrukeren, etterfulgt av hjullastere.

I neste søknadsrunde vil det også bli mulighet for å søke støtte til hjullastere i tillegg til gravemaskiner.

- Formålet med denne støtten er å stimulere til økt kjøp og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner. En økning i antall utslippsfrie anleggsmaskiner vil gi flere prosjekter med verdifull brukserfaring. Dette bidrar til å redusere barrieren for investering og dermed økt konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet, sier Skjærvik.

- Utslipp fra anleggsmaskiner utgjør en betydelig del av norske klimagassutslipp. Denne store utlysningen fra Enova kan føre til at vi nå får til en nødvendig grønn omstilling også i anleggsbransjen. Håpet er at utslippsfrie anleggsmaskiner vil bre om seg og at disse tildelingene kan vise vei for hele bransjen. Her ser vi også en god kombinasjon av offensive offentlige innkjøpere og støtte til privat næringsliv, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.  

Mobile ladestasjoner

Enova støtter for tiden også mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Mobile ladestasjoner er en forutsetning for overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. 

- Mobile batteri- og ladeløsninger kan bidra til bedre utnyttelse av elektriske anleggsmaskiner gjennom arbeidsdagen, og gjøre det mulig å bruke elektriske anleggsmaskiner i områder med svakt eller manglende strømnett, sier Skjærvik, og fortsetter: -Med disse to satsningene får bransjen en helhetlig tilnærming til å drive utslippsfritt på bygge- og anleggsplassene.

Konkurranse 

Utlysningene for mobile ladestasjoner og utslippsfrie anleggsmaskiner ble begge gjennomført som en konkurranse. Hensikten med konkurranse er å få mest mulig klimakutt per støttekrone, slik sett har de mest kostnadseffektive prosjektene fått støtte. Prosjektene som fikk støtte til batterielektriske minigravere hadde en kostnadseffektivitet på 20 kr/kg CO2 , store batterielektriske gravemaskiner 35 kr/kg CO2 og 30 kr/kg CO2 for store kabeldrevne gravemaskiner.

Enova arrangerer en ny søknadsrunde på Mobile ladestasjoner med frist 17. november i år. Nye søknadsrunder på Utslippsfrie anleggsmaskiner har frister 19. september og 24. november.