Dette melder Statkraft. 

- Utviklingen av vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugênia i Bahia markerer en milepæl for Statkraft i Brasil og viser vår forpliktelse til å bidra til den grønne energiovergangen i landet. Det plasserer Statkraft blant de ti største vindkraftselskapene i det viktigste energimarkedet i Latin-Amerika med betydelig potensial for verdiskaping, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, som deltok på åpningen. 

- Statkraft anser Brasil som et svært spennende marked med stort potensial og vi har høye ambisjoner her. Vi har over tid bygget en sterk organisasjon, lønnsom kraftproduksjon og en betydelig prosjektportefølje som gir oss den nødvendige plattformen for å utvikle og drifte mer fornybar kraftproduksjon innen flere teknologier. I tillegg har vi utviklet handelsaktiviteter i Brasil som gir oss god forståelse av markedskompleksiteten og hjelper oss å tilby tjenester som dekker kundenes behov. Vi bygger på vannkraftkompetansen fra Norge, samtidig som vi bruker innsikt fra Brasil til andre markeder der vi opererer. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Ingeborg Dårflot, konserndirektør for Statkrafts virksomhet utenfor Europa. 
  
Vindparken øker Statkrafts installerte effekt i Brasil med 519 MW. Inkludert nylige oppkjøp, anlegg under bygging og planlagte prosjekter vil Statkraft i løpet av 2024 nær femdoble sin samlede produksjonskapasitet i Brasil. Innen utgangen av året forventer selskapet å ha en samlet effekt på over 2200 MW fra vannkraft, vindkraft, solkraft og batterier.  
 
- Vi er stolte av å være blant de første selskapene som utvikler et hybrid fornybar-prosjekt som optimaliserer energiproduksjonen. Konseptet sikrer bedre utnyttelse av felles infrastruktur og bidrar til økt energisikkerhet gjennom en mer stabil og balansert energiproduksjon, sier Fernando de Lapuerta, landssjef for Statkraft i Brasil.

Skal produsere 2 300 GWh per år

Beliggende i Uibaí og Ibipeba i Bahia-regionen, strekker vindprosjektet over et stort område på 489 hektar. Anlegget består av 14 vindparker med 91 vindturbiner, hver med en installert effekt på 5,7 MW. Den fornybare energiproduksjonen er ventet å nå 2 300 GWh per år, nok til å forsyne 1,17 millioner brasilianske husholdninger. På det meste har byggingen sysselsatt nesten 2 000 arbeidere. 

Byggingen av Ventos de Santa Eugênia hybrid solcellepark vil starte senere i år. Ved hjelp av batteriteknologi vil anlegget ha en samlet kapasitet på 682 MW. Full drift er planlagt i 2025. 
 
- God dialog med lokalsamfunnene rundt anlegget og en klar målsetting om å minimere miljøpåvirkningen har vært styrende for oss når vi har utvikle dette prosjektet. Vi har satt i gang et bredt spekter av sosiale programmer i området. Resultatene av disse viser at fornybare prosjekter kan ha relevante positive virkninger lokalt, samt bidra til å nå nasjonale mål om mer fornybar energi, sier Lapuerta.