For et år siden gikk OBOS og Hafslund sammen om å starte et nytt solenergiselskap med mål om å ta en lederrolle innen solceller på borettslag og næringsbygg. Ambisjonen er å installere solceller til 10 000 boliger i året, og det første året har selskapet kommet godt i gang. Antall ansatte er doblet og i løpet av 2023 vil selskapet inngå kontrakter på installasjon av solceller for 70 millioner kroner, meldes det i en pressemelding.

Selskapet er godt i gang med å rigge seg for videre vekst. For bedre å reflektere selskapets visjon om å skape en bærekraftig energifremtid bytter derfor selskapet navn fra Solway til Enny.

Skal utnytte potensialet for energiproduksjon i bygg

Energiforbruket i bolig- og næringsbygg utgjør i dag over 40 prosent av det totale energiforbruket i Norge. Samtidig er det et stort og foreløpig uutnyttet potensial for energiproduksjon i de samme byggene. Ifølge Solenergiklyngen kan for eksempel solenergi på norske tak potensielt levere opptil 20 prosent av dagens kraftproduksjon.

– Vår ambisjon er å fortsette å bidra til å utnytte dette potensialet ved å etablere solceller på spesielt borettslag, blokker og næringsbygg. Samtidig ønsker vi en enda bredere tilnærming til lokal energiproduksjon. Enny er en sammensetning av ordene «energi» og «ny», og navnebyttet reflekterer vår forpliktelse til å gi flere mennesker muligheten til å produsere sin egen energi. Vi tror på en fremtid hvor energi er noe man lager selv og deler med hverandre, sier Terje Borkenhagen, daglig leder i Solway.

Stolt samarbeid

Selskapets ambisjon blir dermed uforandret etter navnebyttet. Sammen med eierne Hafslund og OBOS vil Enny fortsette å ta en ledende posisjon innen lokal energiproduksjon i bygg.

– Vi er stolte av vårt unike samarbeid med OBOS og Hafslund som begge har en lang historie og tung kompetanse. Det gir oss muligheten til å levere innovative energiløsninger for både nærings- og boligbygg, sier Borkenhagen.

Navnebyttet ble gjennomført 27. september.