- Med oppkjøpet av nærvarmevirksomheten på Nord-Jæren styrker Solør Bioenergi sin satsing i Sør-Vest, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS, ifølge en pressemelding fra selskapene.

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel og har over 900 000 brukere på 300 ulike lokasjoner i Norge og Sverige.

Nærvarmeanleggene forsyner mindre områder med varme til oppvarming og tappevann. Disse anleggene benytter lokale energisentraler som er basert på naturgass, biogass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse. Det totale salget er på ca. 45 GWh nærvarme hvert år, fordelt på 30 GWh til privatkunder og boligselskap og 15 GWh til næringskunder.

Vil fase ut naturgass

I dag drives nærvarmeanleggene i hovedsak på fossil naturgass og må bygges om for å bli klimanøytrale.

Lyse har vurdert at bioenergi i form av pellet og flis er det mest aktuelle på de fleste nærvarmeanleggene og dermed den mest rasjonelle løsningen for en grønn omstilling. Solør Bioenergi har god kunnskap og erfaring fra anlegg basert på dette.

- Solør Bioenergy Group er en profesjonell og ledende aktør innen bioenergi og har både eierskap og forståelse for denne verdikjeden fra før. Vi tror derfor at de kan tilby kundene våre en raskere og mer kostnadseffektiv overgang til klimanøytrale løsninger basert på trebrensel enn om vi skulle gjort det selv, sier Marianne Frøystad Ånestad, konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi i Lyse.

- Vi er svært glade for å ønske nye kunder fra Lyse velkommen til vår bioenergi-familie. Vi har inngått en avtale om at Lyse skal drifte anleggene i en periode, og det meste vil være som før, sier Moss i Solør Bioenergi.

Allerede etablert i regionen

Kjøpet omfatter nærvarmesentralene på Tastarustå, Hundvåg, Søra Bråde, Eiganes, Gauselbakken, Gausellia, Sola (Kongshaug), Grannesbakken, Jåsund, Myklebust, Risavika, Bryne (Eivindsholen) og Sandnes (Brattebø). Salget inkluderer ikke Lyses fjernvarmevirksomhet.

Kart over fjernvarmenett og nærvarmesentraler. Foto: Lyse

Solør Bioenergi holder allerede til på flere steder i regionen, blant annet i Sola, Grødaland, Kviamarka og Vigrestad. Her leveres varme til industrivirksomhet og fjernvarme til flyplassområdet.

- Vi ser frem imot å støtte opp under utvikling og vekst i regionen gjennom å tilby utvikling av bærekraftige energiløsninger. På lenger sikt vil vi bygge om energisentralene en etter en og fase ut naturgass, sier Moss.

Lyse bygger nå ny fjernvarmetrasé fra Paradis til Bjergsted. Nærvarmesentralen i Bjergsted skal kobles på fjernvarmenettet og er derfor ikke en del av salget.