Dagens eiere har bygget opp et robust anlegg og forsynt Gran sentrum med fornybar og avbruddsikker varme siden starten i 2010. Solør Bioenergi ønsker nå å ta over satsingen og utvikle virksomheten videre i nært samarbeid med kunder og lokale myndigheter.

– Utvikling av fjernvarmen på Gran har skjedd i et godt samarbeid mellom Norske Varmeleveranser og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss. Det at virksomheten nå får et nytt eierskap som vil utvikle virksomheten videre hilser vi velkommen, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de nye eierne om den videre utviklingen i konsesjonsområdet i Gran sentrum, sier ordfører Randi Eek Thorsen i Gran kommune i en melding fra Solør Bioenergi.

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2.5 TWh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær.

– Med oppkjøpet av fjernvarmeanlegget i Gran styrker Solør Bioenergi sin satsing i Innlandsregionen, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS.

– Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss, sier ordfører Randi Eek Thorsen i Gran kommune. Foto: Gran kommune
– Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss, sier ordfører Randi Eek Thorsen i Gran kommune. Foto: Gran kommune

 – Vi ser frem imot å støtte opp under Gran kommunes planer for utviklingen på Gran gjennom å tilby videre utvikling av bærekraftig oppvarmingsløsninger i området. Satsingen på fjernvarme har vært – og er - svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, som for eksempel elbillading, sier Moss.

Som representant for de selgende aksjonærene i Norske Varmeleveranser AS uttrykker styreleder Jan Helge Ekeren tilfredshet over at det er industrielle og langsiktige eiere som nå tar over stafettpinnen og tar utviklingen videre.

– Etableringen og utbygging av fjernvarme i Gran har blitt en svært omfattende bi-aktivitet for dagens eiere, ved siden av eiernes daglige virke. Det er en grense for alt og med det omfanget virksomheten har fått, er det riktig at en profesjonell aktør med muskler nå tar over ansvaret for den videre utviklingen, sier Ekeren.

– Vi er overbevist om at Solør Bioenergi vil bidra i videre utviklingen av Gran sentrum gjennom å fortsette å legge til rette for bærekraftig energiløsninger. Daglig drift av fjernvarme videreføres med samme høye leveringssikkerhet som tidligere, og det er vi godt tilfreds med, sier han.