Ringerike Bioenergi eier og driver et nærvarmeanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune, som forsyner Helgelandsmoen Næringspark med omkring 4 GWh fornybar biovarme årlig. Dagens eiere har bygget opp et robust anlegg og forsynt Helgelandsmoen med fornybar og avbruddsikker varme siden starten i 2006. Solør Bioenergi ønsker nå å ta over satsingen og utvikle virksomheten videre i nært samarbeid med næringsparken og lokale myndigheter.

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2,5 TWh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær. 

– Med oppkjøpet av anlegget på Helgelandsmoen styrker Solør Bioenergi sin satsing i Ringeriksregionen, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS i en melding.

- Satsingen på fjernvarme er svært viktig for å nå overordnende klimamål

­– Vi ser frem imot å støtte opp under videre utvikling av området ved næringsparken på Helgelandsmoen gjennom å tilby bærekraftige og fornybare oppvarmingsløsninger. Satsingen på fjernvarme har vært – og er - svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, sier Moss.

Som representant for de selgende aksjonærene i Ringerike Bioenergi AS uttrykker Elling Tuft tilfredshet over at det er industrielle og langsiktige eiere som nå tar over stafettpinnen og tar utviklingen videre. 

– Etableringen og utbyggingen av bioanlegget har vært en omfattende sideaktivitet for dagens eiere. Vi ser at tiden nå er rett for at en profesjonell aktør tar over ansvaret for den videre utviklingen uttaler Tuft. Daglig drift av anlegget videreføres med samme høye leveringssikkerhet som tidligere, og det er vi godt tilfreds med, sier Tuft.