Oplandske Bioenergi ble stiftet i 2006 av gårdbrukere og skogeiere i Gjøvik og Stange. De fikk raskt med seg Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi på eiersiden, og selskapet har igjennom denne eierkonstellasjonen hatt en stabil utvikling fram til i dag. Selskapet har primært jobbet med fjernvarme basert på biovirke fra regionen, men i 2021 åpnet de Norges første kommersielle fabrikk for biokull på Rudshøgda i Innlandet. Oplandske Bioenergi består i dag av 23 nærvarme og fjernvarmeanlegg og leverer energi til både industri, næringsliv, offentlige bygg og privatkunder. Den samlede leveransen utgjør cirka 60 GWh årlig, melder Solør Bioenergi i en pressemelding.

Som en del av en større transaksjon selges anleggene på Rudshøgda, Løten, Eidsvold og Eidsvold Verk til Eidsiva Bioenergi AS, mens de øvrige 18 anleggene vil inngå i Solør Bioenergi sin portefølje av nærvarmeanlegg. Solør Bioenergi ønsker å utvikle virksomhetene ved disse anleggene videre i nært samarbeid med kunder, leverandører og lokale myndigheter. Biokullvirksomheten på Rudshøgda legges i et eget selskap med Eidsiva Bioenergi AS og Glommen Mjøsen Skog som eiere.

Ledende aktør innen fornybar energi

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2.5 TWh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær. Med oppkjøpet av nærvarmeanleggene til Oplandske Bioenergi AS styrker Solør Bioenergi sin satsing i Innlandsregionen.

– Vi ser frem imot å støtte opp under den videre utvikling av bærekraftig oppvarmingsløsninger i regionen. Satsingen på nær-/og fjernvarme har vært – og er - svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, som for eksempel elbillading, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS.

Fortsatt utvikling av virksomheten

Som representant for de selgende aksjonærene i Oplandske Bioenergi AS uttrykker styreleder Heidi Hemstad tilfredshet over at det er industrielle og langsiktige eiere som nå overtar stafettpinnen og tar utviklingen videre.

– Med det omfanget virksomheten har fått, er det riktig at profesjonelle aktører med et større drifts- og administrativt apparat tar over ansvaret for den videre utviklingen, uttaler Hemstad. Vi er overbevist om at de nye eierne vil fortsette å legge til rette for bærekraftige energiløsninger og utvikle selskapet på en god måte. Daglig drift av fjernvarme videreføres med samme høye leveringssikkerhet som tidligere, og det er vi godt tilfreds med, sier Hemstad.