Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det viser beregninger som Multiconsult har gjort på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Multiconsult bruker begrepet "teknisk potensial" om tallet på 14 TWh  det er dersom alt av bygg og gråareal blir utnyttet.

14 TWh er 1 TWh mer enn det som var samlet årlig kraftforbruk i 2021 i Møre og Romsdal, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gråarealer og bygg

I rapporten har Multiconsult sett på potensialet for solkraft på to hovedområder:

  • Gråareal: Jordbruksareal antatt å være ute av drift, nedlagte deponi og parkeringsområde
  • Bygg: Tak og vegger i bygningsmassen

Teknisk potensial for produksjon av solkraft i Møre og Romsdal er 10 TWh på gråareal og 4 TWh på bygg.

 Ny sol-, vind- og vannkraft kan sikre balanse mellom kraftproduksjon og -forbruk i Møre og Romsdal framover, skriver Multiconsult i rapporten.

Solkraft i byene i fylket

Selskapet har også vurdert det tekniske potensialet for solkraft i de tre byene i fylket:

  • Kristiansund: 0,2 TWh gråareal og 0,3 TWh bygg
  • Molde: 0,8 TWh gråareal og 0,4 TWh bygg
  • Ålesund: 1,1 TWh gråareal og 0,7 TWh bygg

For hele prisområde NO3, som er Møre og Romsdal og Trøndelag, er teknisk potensial 31 TWh for gråareal og 12 TWh for bygg.

Teknisk potensial for solkraftproduksjon i Norge er 199 TWh (133 TWh gråareal og 66 TWh bygg).

I 2021 ble det i Møre og Romsdal produsert 7,6 TWh elektrisk kraft. Forbruket var på 13,3 TWh. Norge produserte 157 TWh elektrisitet i 2021.