- Det nye solcelleanlegget er montert på det flate taket i kompleksets midtkvartal. Energien fra anlegget tilsvarer forbruket til tre eneboliger, og er et viktig bidrag for å dekke bygningens energibehov, sier direktør Anders Fylling for Statsbyggs faglige ressurssenter i en melding fra Statsbygg.

Statsbygg har hatt en god dialog med Riksantikvaren underveis i arbeidet. Takflaten med solceller ikke er synlig verken fra gateplan eller nabolaget.

Oppgraderingen av Victoria terrasse kommer etter at Statsbygg har kartlagt alle de 2 300 bygningene i porteføljen sin med tanke på energiproduksjon på tak, og funnet ut at 250 000 kvadratmeter takflate egner seg godt til solceller.

- Nå ser vi mot en annen fredet Oslo-bygning og vurderer mulighetene for å montere solceller på Høyesterett. Også her håper vi å finne gode løsninger som både er bærekraftige og lønnsomme, sier Fylling.