Dette melder Store Norske.

Isfjord Radio er en radiostasjon fra 1933 som i dag er en reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner. Store Norske jobber nå med å omstille anlegget til fornybar energi.

- Dette er første steg i etableringen av Isfjord Radio som pilot for utslippsfrie hybride energianlegg til off-grid-samfunn i Arktis. Den første fasen forventes å halvere dieselforbruket, mens målet på sikt er å komme frem til en hundre prosent fornybar løsning, sier Guttorm Nygård, leder for energisatsingen i Store Norske.

I dag forbrukes det nærmere 200 000 liter diesel ved Isfjord Radio i året. Halvering av dieselforbruket vil derfor ha stor betydning.

Før sommeren skal en batteribank og et termisk lager installeres, mens solceller på tak og fasader settes opp i 2022, gitt at de får tillatelse fra Sysselmannen til dette. Konsekvensutredningsprosessen for tiltaket gjennomføres i 2021.

- Vi videreutvikler Store Norske som energiselskap, og prosjektet på Isfjord Radio er en sentral del av dette arbeidet. Dette er et krevende prosjekt, og vi har jobbet grundig, med god støtte fra Multiconsult, for å lære mest mulig av prosessen, slik at vi kan gjøre det samme på andre lokasjoner mye mer effektivt. Samtidig får vi nå et anlegg hvor vi får testet og verifisert effektene av fornybare energiløsninger i Arktis, sier Nygård.

Kverneland Energi har hovedansvar for batteribank, solceller og styringssystem, mens Assemblin skal bygge opp det termiske lageret. – Vi har hatt en grundig innkjøpsprosess for prosjektet, og jeg er veldig fornøyd med at vi har landet på Kverneland Energi og Assemblin. Jeg synes også det er spennende at lokale aktører som Assemblin når opp i konkurransen med bedrifter fra fastlandet. Dette er et godt utgangspunkt for å bygge opp kompetanse rundt Store Norske for å bygge flere slike systemer i fremtiden, sier Geir Ove Ropphaugen, som leder prosjektet på Isfjord Radio.