Fra før har de to energiselskapene gått sammen om å investere i solkraft- selskapet Solgrid, som allerede er i gang med større kratverksutbygginger i Sverige, meldes det i en pressemelding.

Nå tar de steget videre med Soleie, som skal tilby finansiering og leie av større solcelleanlegg til private og offentlige virksomheter med større bygg. 

- Gjennom Soleie får kunden egenprodusert grønn strøm, uten å måtte ta store investeringer, sier Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol.

Høye ambisjoner

Akershus Energi etablerte Soleie AS i 2020 og nå kommer Østfold Energi inn som partner i selskapet. De to fornybarprodusentene vil eie 50 prosent av selskapet hver. 

- Det er et stort behov for å produsere mer fornybar energi i Viken. Både Akershus Energi og Østfold Energi jobber allerede med å finne gode løsninger for utbygging av solkraft i vår region. Vi er veldig fornøyde med å få inn Østfold Energi som partner i den videre utviklingen av Soleie, sier Ose.

Kortreist fornybar strøm

Soleie vil gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få tilgang til solstrøm fra eget tak. Selskapet vil finansiere, bygge, drifte og vedlikeholde anleggene. Kunden får et ferdig solcelleanlegg på sitt tak, tilpasset sine behov.  

- Langsiktige avtaler gjør at strøm- prisen blir forutsigbar, samtidig som kunden får kortreist og fornybar strøm. Soleie vil eie og drifte anlegget, og kunden slipper å bruke ressurser på å følge opp prosjektet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. 

Sammen med Ose går han inn som styremedlem i Soleie, som vil ha hovedkontor i solmiljøet i Lillestrøm og avdelingskontor i Sarpsborg. Ambisjonen er at Soleie skal være ledende innen leieløsninger og være den foretrukne partneren for både det offentlige og private byggeiere når de ønsker å etablere solcelleanlegg på taket. 

Viktig bidrag for økt produksjon i Viken

Vatne mener at Soleie vil være et viktig virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi i Viken.  

- Energiforbruket i regionen vår vil eskalere i årene framover i takt med den storstilte elektrifiseringen vi står foran. For å nå klimamålene mot 2030 må flere sektorer bort fra fossil og over på elektrisitet, og det vil være behov å produsere mer fornybar energi for å møte dette behovet. Vi mener solkraft har en viktig rolle i framtidens energimiks, sier han.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 16/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!