Dette melder FutureBuilt.

Sirkulær ressurssentral skal opprettes på Økern torg i byggteltet Statsbygg benyttet i regjeringskvartalet. Teltet har en størrelse på cirka 4 500 kvadratmeter og vil bestå av lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom.

- Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører og fasilitere for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter. Vi skal også gjøre ombruk allment og tilgjengelig også utover disse, sier Håkon Iversen, daglig leder for Sirkulær ressurssentral.

Sirkulær ressurssentral er så langt et samarbeid mellom Resiqel, Pådriv og Statsbygg. Nå søkes flere strategiske samarbeidspartnere, aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Strategiske partnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

- Det er betydelig interesse for å bygge sirkulært blant FutureBuilt-utbyggerne i Oslo-området. Sirkulær ressurssentral leverer på nettopp behovet disse opplever for ny infrastruktur for omsetting, lagring og oppsirkulering av brukte byggevarer. Vi gleder oss til å bidra i den videre utviklingen av Sirkulær ressurssentral, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.

Sirkulær ressurssentral skal etter planen både tilby leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialene sine om igjen, bistå med salg og på sikt også tilby arealer for testing og bearbeiding av materialer.

Det er også et mål om at ressurssentralen skal bidra til å øke kunnskapen i samfunnet om sirkulær materialforvaltning. Her ønsker Sirkulær ressurssentral å samarbeide om både kunnskapsutvikling og -formidling med byggenæringen, universiteter og høyskoler og andre kunnskapsaktører.

- Vi ønsker også å samarbeide med grunnskoler og videregående skoler slik at de kan bruke kunnskapen som utvikles inn i sin undervisning, sier Iversen.