Når det 3 000 kvadratmeter store bygget HasleTre står ferdig i 2022, har utbyggerne Höegh Eiendom og AF Eiendom allerede tenkt på bygningsmaterialenes neste livsfase. Det spektakulære trebygget på Hasle blir nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden, melder Höegh Eiendom i en pressemelding.

Dette gir gevinst både for leietakerne og miljøet. - Vi har stort fokus på ombruk og sirkulærøkonomi. Hele bygget skal være demonterbart og ombruksbart. Miljøet tjener på at alle bygningskomponentene kan få nytt liv et annet sted når vi en gang i fremtiden tar dem ned. Her går ingen materialer til spille. Byggets brukere tjener på mer fleksibilitet, da det blir lettere å bygge om og forandre etter behov, sier Line Røseth Karlsen, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

Å gjenbruke bygningsmaterialer har frem til nå vært basert på å hente komponenter fra flere ulike prosjekter. På HasleTre tas sirkulærøkonomi og ombruk til et helt nytt nivå.

- Det er viktig både for oss som selskap, og for fremtiden, at dette bygget er bærekraftig. Vi vil være blant de ledende aktørene på bærekraftutvikling i eiendomsbransjen, og å omstille seg til sirkulærøkonomi er en viktig del av dette arbeidet. HasleTre er vårt bud på fremtidens nybygg, hvor bygningskomponenter og teknikk kan ombrukes og demonteres av neste generasjon. På den måten planlegger vi for at materialressurser kan være i et kretsløp lenge, sier Røseth Karlsen.

Dobbel klimagevinst

Nylig ble det kjent at møbelgiganten Ikea vil levere flere av sine mest populære produkter med demonteringsanvisning for å redusere risikoen for skade ved blant annet salg og flytting, og på den måten forlenge møblenes levetid. På HasleTre er prinsippene de samme, men i langt større skala. Målet er at bygget vil bli stående som et foregangseksempel på fremtidens sirkulærøkonomi.

– Hele bygget skal være demonterbart og ombruksbart. Miljøet tjener på at
alle bygningskomponentene kan få nytt liv et annet sted når vi en gang i
fremtiden tar dem ned, sier energi- og miljørådgiver Line Røseth Karlsen i
Höegh Eiendom. Foto: Höegh Eiendom.

- Det er lettere å få til sirkulærøkonomi når man bruker færrest mulige materialer. Derfor ble utstrakt bruk av tre et naturlig materialvalg for HasleTre. Vi er glade for å ha med Oslotre på laget. De besitter en viktig spesialkompetanse, og har et godt bærekraftperspektiv i tankegangen sin, sier Line Røseth Karlsen.

Med sin bærekraftige trekonstruksjon vil HasleTre både fange opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikre et godt inneklima for alle som skal oppholde seg i bygget.

- Det er mye mer behagelig å oppholde seg i et bygg med naturmaterialer. Tre er hygroskopisk – det tar til seg og gir fra seg fuktighet, alt ettersom det er tørt eller fuktig i luften. Dette bidrar til balansert luftkvalitet, sier arkitekt og partner Jørgen Tycho i Oslotre, og viser til forskning om at å omgi seg med naturmaterialer fører til lavere stressnivå og mindre hodepine og forkjølelse.

- Den gjengse nordmann eller -kvinne lever 85 prosent av livet innendørs. Det er åpenbart at inneklimaet påvirker helse og humør. Vi har selv opplevd dette i byggene våre, hvor beboere forteller at sykefraværet har gått ned, sier Tycho.

- I Japan har de funnet ut at det å innånde skogsluft har en god psykisk effekt, og mye tyder på at det å omgås naturmaterialer gjør det samme. Vi lurer hjernen til å tro at vi er i skogen.

Fremtidens byggesett

Det fire etasjer høye trebygget på torget ved hovedinngangen til Vinslottet, vil bestå av fire etasjer og kjeller. Første etasje tilrettelegges for utadvendt virksomhet som serveringssteder og butikker, mens de øvrige etasjene vil huse arealeffektive kontorlokaler med god kontakt til torget og livet utenfor.

 

– Med HasleTre trekker Höegh Eiendom og AF Gruppen hele bransjen
i riktig retning, sier Jørgen Tycho i Oslotre. Foto: Höegh Eiendom

- Dette vil bli det mest gjennomførte trebygget vi noen gang har laget, sier Jørgen Tycho i Oslotre, som er blant pionerene innen trearkitektur i Norge.

- Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet. Byggebransjen står for hele 40 prosent av verdens totale klimagassutslipp, og vi er helt avhengige av at bransjen tar samfunnsansvar. Med HasleTre trekker Höegh Eiendom og AF Gruppen hele bransjen i riktig retning, sier Tycho, og legger til at han håper andre aktører følger etter.

- Vi bruker mye tid i planleggingsprosessen, men den tiden får vi tilbake på byggeplassen. At alt er gjennomtenkt og prefabrikkert, gjør at bygget reises raskere og rimeligere. Vi setter sammen ferdige brikker. Dette gir også minimalt med materialsvinn, og en stor besparelse for entreprenør og byggherre.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 10/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!