- Sirkulærøkonomi er bra for klimaet, og når vi bruker om igjen, tar vi også vare på historien. Det er positivt for kulturminnevernet, og noe vi håper å se mer av fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram ifølge en melding fra Höegh Eiendom.

Han fikk tirsdag æren av å klippe snoren og erklære Kristian Augusts gate 23 (KA23) for åpnet, og benyttet anledningen til å berømme initiativtakerne for å gå foran som et godt eksempel på hvordan byggenæringen kan bidra til det grønne skiftet.

  • En mer klimavennlig byggenæring er en av regjeringens hovedsatsninger i bolig- og bygningspolitikken. Vi har ikke råd til å sløse med ressurser, sier Gram, og understreker at han gjerne vil ha bransjen med på laget.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Höegh Eiendom

Bærekraft i praksis

KA23 er rehabilitert etter bærekraftige prinsipper, og følger FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Bygget fra 50-tallet er landets første sirkulære bygg med vernestatus. Her er fasaden vernet, og man måtte tenke bevaring foran riving fra dag én. Det er ingen vernestatus innvendig, men interiøret hadde mange gode kvaliteter som det var ønskelig å bevare. Dette gjorde at Höegh Eiendom ønsket å fokusere på ombruk og ombrukbarhet, og følge FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg.

- Ombruk er bærekraft i praksis. Totalt har vi redusert klimagassutslippene med 66 prosent sammenlignet med et referansebygg, mens målet var 50 prosent. Erfaringene fra Kristian August gate 23 har satt sirkulær økonomi høyt på agendaen i selskapet, og ombruk er blitt en del av vår klimastrategi. Dette var vårt første ombruksprosjekt, og da har det vært godt å ha FutureBuilt som samarbeidspartner gjennom hele prosessen. Det har også vært viktig å ha med fremoverlente leietakere, Dentsu og Simula, som har stilt krav til miljø i sine nye lokaler og har ønsket å være med på denne ombruksreisen, sier Jennifer Lamson, Höegh Eiendoms energi- og miljørådgiver.

Oslo kommune, som er en av partnerne i FutureBuilt, roser Höegh Eiendom for å tenke nytt, friskt og fremtidsrettet.

- Byggenæringen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, og jeg vil berømme Höegh Eiendom for å ta tak i dette og gå foran. De aller mest miljøvennlige byggene er de som allerede er bygget og som vi klarer å ta vare på. derfor er disse byggene så utrolig viktige. Höegh Eiendom og FutureBuilt er et «dream team», sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang.

Samarbeid blant konkurrenter

Norsk Arbeidsgiverforenings gamle hovedkvarter fremstår i dag som noe helt unikt, med alt av moderne fasiliteter og vakre detaljer fra 50-tallet. Erfaringene fra prosjektet er allerede tatt med inn i nye prosjekter, deriblant Höegh Eiendoms demonterbare bygg i tre på Hasle.

- I Höegh Eiendom har vi evigheten som perspektiv. Det vi bygger i dag skal stå i mange generasjoner fremover. Det betyr at vi skal ha søkelys på arkitektur, klimaavtrykk og bærekraft, men også at byggene våre skal gi noe tilbake til menneskene som lever sine liv i og rundt dem, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

- Vi har spolt frem i tid og tror at de som ikke innfrir på fremtidens krav blir valgt bort, mens de som gjør en innsats vil bli foretrukket som samarbeidspartnere. Det har skjedd et enormt skifte de siste to årene, og leietakerne vil ha bærekraftige bygg. Nå skjer det, og vi opplever at hele bransjen jobber sammen for å bli best mulig – selv om vi konkurrerer på alt annet, sier Thrygg.

- Sirkulære bygg krever en ambisiøs utbygger, sier kommunikasjonsleder Pia Bodahl i FutureBuilt.

- Vi takker Höegh Eiendom for et fruktbart samarbeid i KA23. Dere brøyter løyper for dem som kommer etter, og viser at sirkulære bygg også kan bli veldig flotte.