Ambisjonen til Rana Gruber er å produsere nok fornybar energi til elektrifiseringen av kjøretøyparken uten at det får for store konsekvenser for naturen.   

– Vi har alltid som mål at alle de investeringer vi gjør, eller er en del, av skal ha så liten negativ påvirkning på naturen som mulig, sier Gunnar Moe, Administrerende Direktør i Rana Gruber ASA ifølge en pressmelding fra selskapene.

For å kunne realisere et slikt prosjekt er Rana Gruber avhengige av å knytte til seg partnere med kompetanse og vilje til å utvikle ny produksjon gjennom innovative løsninger. En slik partner har de funnet i Helgeland Kraft Utvikling. 

– Vi ser frem til å kunne arbeide sammen med en så seriøs og fremtidsrettet aktør på Kraftmarkedet som det Helgeland Kraft er, forsetter Moe.

Helgeland Kraft Utvikling

Helgeland Kraft Utvikling er nyopprettet selskap under paraplyen til Helgeland Kraft. Selskapet skal være en aktiv del av løsningen for å få produsert og distribuert nok fornybar energi til å løse klimakrisen, omstille industrien og elektrifisere Helgeland. Selskapet jobber i hovedsak med å utvikle og levere fornybar energi tilpasset fremtiden.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt som passer godt inn i vår strategi om å være en aktiv verdiskaper og samfunnsbygger på Helgeland. At vi i tillegg får samarbeide med en så visjonær og fremtidsrettet partner som Rana Gruber gjør det ekstra attraktivt for oss», sier Joachim Karlsen, daglig leder i Helgeland Kraft Utvikling.

Samarbeid er nøkkelen - både i prosjektet og på Helgeland

Både Gunnar og Joachim er begeistret for mulighetene som ligger i både dette prosjektet, og i den omstillingen som industri og næringsliv står i. Industrien står sterkt på Helgeland, og de to er samstemte i at arbeidet med å elektrifisere Helgeland bør komme gjennom innovasjon og samarbeid, gjerne med lokale aktører i førersetet. 

– Vi samarbeider på flere områder og ser en enorm verdi av at to store aktører på Helgeland går sammen om å forsøke å realisere fremtidsrettede løsninger for økningen av fornybar kraftproduksjon på Helgeland», samstemmer Moe og Karlsen.