Dette melder SINTEF. 

– SINTEF har gjennom FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) kommet fram til verdifulle resultater om bygningers lastprofiler, som vi ønsker å dele med bransjen, sier forsker Synne Krekling Lien, som har vært forfatter for anvisningen.

Resultatene i den nye anvisningen «321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder» er dermed basert på faktiske måledata fra en stor portefølje av eksisterende bygninger.

Bruk av anvisningen

Når man planlegger og dimensjonerer energisystemer for et område, er man avhengig av å kjenne den aggregerte topplasten for bygningene, og aller helst den samlede lastprofilen for bygningene i området. Eksisterende metoder for å beregne dette benytter gjerne simuleringer, som kan være tidskrevende og avvike mye fra faktisk energibruk.

Anvisningen gir derimot estimater for energi- og effekt