Tine og Sømna Biogass har inngått en intensjonsavtale. Sømna Biogass Gårdsdrift (SømnaBio) eies av 52 bønder på Sømna, men de ser for seg å invitere med andre aktører på eiersiden. Prosjektet er inne i en meget spennende fase. SømnaBio holder nå på med både forretningsutvikling og finansiering. Om alt går i orden, kan en ny biogassfabrikk stå klar i 2022, melder Tine.

 – Det er flere lokale initiativ til ny biogassproduksjon i Norge, men prosjektet på Sømna er trolig det prosjektet som er kommet aller lengst i Norge, sier Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine. 

 

 

Tines anlegg på Sømna. Foto: Tine

 

Kukraft – en dobbel miljøeffekt

– Prosjektet vil skape et klimanøytralt landbruk på Sømna, og videre gi ikke-fossil energi både til meieridrift, og etter hvert til transport. Det er dette vi kaller den dobbelte miljøeffekt, sier Bjørn Malm.

– I tillegg vil fabrikken ta imot fiskeavfall fra fiskeindustrien i regionen, sier prosjektleder Kristian Warholm i SømnaBio.

Biogass både til meieriproduksjon og drivstoff

Den nye biogassfabrikken vil ligge en god kilometer fra meieriet på Sømna, og det er planlagt å legge en rørledning fra fabrikken til meieriet. Tine har mål om å kun bruke energi fra ikke-fossile kilder innen 2025, både innen meieridrift og transport.

Planene på Sømna er derfor viktige for at Tine skal nå dette målet, sier Bjørn Malm. SømnaBio planlegger også å bygge et anlegg for produksjon av flytende biogass. Dette vil være godt egnet til tyngre transport. Tine har allerede fått de første bilene på flytende biogass. Det er en ny teknologi som ligner mye på dieselmotorteknologien. Bilene på flytende biogass egner seg derfor godt til tunge transporter.

 

Biogass

Biogass er en blanding av metan og karbondioksid som dannes når organisk materiale brytes ned i fravær av oksygen. I teorien kan nesten alt organisk materiale brytes ned til biogass. Når kumøkka går gjennom en biogassreaktor ”tas biogassen ut av gjødsla” og foredles til energi. Etterpå kan bioresten transporteres tilbake til gården og brukes som gjødsel. Bioresten erstatter bruken av kunstgjødsel og gjødselvirkningen er uforandret etter uttaket av biogass. Bioresten kan også foredles videre til bruk i hager m.m.