- Kursene skal gi kunnskap om hvordan strømnettet og tariffene er bygd opp, samt hvordan man går frem for å redusere effekttoppene. Det vil gi en økt gevinst i form av lavere nettleie, men også en samfunnsøkonomisk gevinst ved at vi slipper å bygge nye kraftlinjer i stort omfang,  sier Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse i en pressemelding.

- Vanskelig å forstå

Grønn Byggallianse lanserte onsdag 12. januar e-læringskurset tariffer og effektoptimalisering. Kurset er en del av kurspakken Grønn Eiendomsdrift, og skal gi driftere bedre forståelse av hva energikostnadene består av og hvordan man reduserer nettleien gjennom å optimalisere effektuttaket.

Les mer om e-læring i Grønn Eiendomsdrift: Effekter og tariffoptimalisering.

Energirådgiveren peker på at Norge de siste årene har investert 130 milliarder i strømnettet, og at NVE planlegger å bruke ytterligere 140 milliarder i tiårene som kommer.

Kan spare opptil 28 milliarder på flytting av effekttopper

- Om vi greier å flytte 10 prosent av effekttoppene kan vi spare 14 milliarder, flytter vi 20 prosent sparer vi det dobbelte. Prisforskjellene vi har opplevd i markedet nå, kommer av flaskehalser. Nettselskapene har i mange år hatt tariffer for næringsbygg som skal motivere til å redusere effekttopper, men det er få som får gjort noe med det. Årsaken ligger nok i at tariffene kan være vanskelige å forstå og at tiltakene må tilpasses hvert enkelt byggs tekniske anlegg, sier Småge.

I tillegg til store samfunnsøkonomiske besparelser kan driftere spare sine arbeidsgivere for betydelige summer i nettleieutgifter med enkle tiltak.

Løsninger i fellesskap

Etter gjennomført e-læring blir det onsdag 16. februar mulig å delta på et halvdags fordypningskurs der driftere kan møtes for å diskutere og løse problemstillingene sine i fellesskap.

Les mer og meld deg på her!

- E-læringskurset er en oppskrift på en fremgangsmåte med dagsaktuelle eksempler. I halvdagskurset legger vi til rette for dialog om hvordan å legge til rette for effektoptimalisering i drift på ditt bygg. Dette er utfordringer vi kan løse i fellesskap, sier Småge.