Dette melder Equinor.

Allerede i juni tok Equinor grep for å vurdere og utvikle konsepter som kunne bidra til å styrke produksjonen og eksporten til det europeiske markedet. Dette arbeidet resulterte i økte produksjonstillatelser fra Olje- og energidepartementet for feltene Oseberg og Troll for gassåret som starter 1. oktober.

Begge tillatelsene er 1 bcm høyere enn for inneværende gassår, noe som innebærer at Osebergs tillatelse øker fra 5 bcm til er 6 bcm og at tillatelsen for Troll øker fra 36 bcm til 37 bcm for det kommende gassåret.

- I Equinor gjør vi det vi kan for å øke gasseksporten fra våre felt på norsk sokkel, og produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene. Dette kommer på et godt tidspunkt, hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.