Dette melder Grønn Byggallianse.

– I 2023 har Grønn Byggallianse startet arbeidet med å styrke innsatsen for økt bærekraft i norsk anleggssektor, blant annet ved å inngå et flerårig samarbeid med Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen om hvordan vi kan øke bærekraft i anleggsprosjekter og hvordan sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure kan tilpasses til norsk anleggsvirkelighet. Med Lars Erik på laget har Grønn Byggallianse fått nok et styremedlem som vil gi verdifulle bidrag til dette arbeidet, forteller styreleder i Grønn Byggallianse og direktør i Snøhætta, Tonje Frydenlund.

Lars Erik Lund er konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke og styremedlem i Sisters in Business og UN Global Compact Norway. Han ser frem til å ta fatt på oppgaven, melder Grønn Byggallianse.

– Dette er et verv det var lett å si ja til. Det er et stort miljøavtrykk fra bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, og sektoren spiller derfor en avgjørende rolle for at Norge skal nå klima- og miljømålene. Jeg gleder meg til å arbeide med styret og de dyktige og engasjerte medarbeiderne i Grønn Byggallianse for å gjøre bærekraft til et selvfølgelig valg i vår sektor, sier Lund.

Eirik Wraal, konserndirektør Bygg, Energi og Miljø fra AF Gruppen trer ut av styret etter to år.

– Eirik har bidratt aktivt til å utvikle Grønn Byggallianse til den slagkraftige organisasjonen vi har i dag. Jeg vil takke Eirik for hans medvirkning til den positive utviklingen Grønn Byggallianse opplever, avslutter Frydenlund.

Styret i Grønn Byggallianse består etter Årsmøtet 20. april av:

Styreleder: Tonje Frydelund, Snøhetta

Nestleder: Synnøve Lyssand Sandberg, Skanska

Styremedlemmer:

Anne-Hilde Bråtebæk, Helse Sør-Øst RHF

Atle Sylvarnes, Backer AS

Birger Steffensen, Bane NOR

Harald V. Nikolaisen, Statsbygg

Lars Erik Lund, Veidekke

Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom

Per Olaf Øxseth, Tarkett Norge AS

Stein Randby, Malling & Co

Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom er observatør.