Norwegian Marine Energy Test Center (METCentre) vil bistå med fasiliteter til testing av ny, flytende havvindteknologi. Det er også sendt inn konsesjonssøknad om ny sjøkabel og utvidet konsesjonsfelt til området, som muliggjør 85 MW produksjon fra 2022, melder METCentre i en pressemelding.

- Dette viser nok en gang at Norge, og ikke minst Karmøy, er blant de aller beste testområdene for flytende havvind i Europa, og en videre utvikling av området vil komme lokalt næringsliv, leverandørindustrien og resten av havvindnæringen til gode. Vår kontakt med Norwegian Offshore Wind Cluster og deres 280 medlemmer vil videre styrke prosjektet og resten av havvindutviklingen. Dette samarbeidet viser nok en gang Norges posisjon i det internasjonale havvindmarkedet, sier daglig leder i METCentre, Arvid Nesse.

Stockholm-baserte Hexicon utvikler vindkraftprosjekter på dype vannområder, og Norwegian Marine Energy Test Center (Metcentre) gir fasiliteter og bistand til testing av ny marin fornybar energiteknologi. Begge prosjektene har signert opsjonsavtaler for å utvikle demoprosjekter i Metcentres dype vannområde i Norge.

- Dette er ikke bare en flott mulighet til å demonstrere Hexicons patenterte teknologi og evner i prosjektutvikling, men først og fremst et viktig skritt for den flytende havvindnæringen. Med dette prosjektet kan vi demonstrere de klare fordelene med flytende havvind sammenlignet med både land- og bunnfast vindkraft til havs, og hvordan den vil bli en svært relevant del av den fremtidige fornybare energimiksen, sier Marcus Thor, administrerende direktør i Hexicon.

- Vi ser frem til å bidra til å realisere prosjektene i løpet av de neste årene, og ikke minst vise at det er mulig å utvikle verdensledende teknologi i Norge. For å sikre at den norske industrien i fremtiden skal ha kompetanse på det fremste innen flytende havvind, er vi også avhengig av slike prosjekter. Opsjonsavtalene viser behovet for et nasjonalt testsenter som er rigget og klart for å ta imot både nasjonale og internasjonale initiativ, sier  Arvid Nesse, daglig leder i METCentre.