- Banker og investorer etterspør konkret og forståelig bærekraftsinformasjon som kan benyttes i analyser knyttet til verdsetting, prising av kreditt og forsikring. I tillegg har sluttbrukerne økte forventninger. Selskaper som ikke rapporterer på disse områdene i dag risikerer å falle fra i anbudsprosesser, få mindre tilgang til kapitalmarkedene, samt miste troverdighet hos kundene sine, sier Maria Gjølberg, partner i The Governance Group i en melding fra Grønn Byggallianse.

På oppdrag fra Grønn Byggallianse har The Governance Group utarbeidet veilederen «Miljørapportering for eiendomssektoren» (PDF).

- Med taksonomien og nye lovkrav vil bærekraftsrapportering bare bli viktigere. I dag er det et stort sprik i hva slike rapporter inneholder, derfor vil vi vise vei i jungelen for å sikre god og tilstrekkelig bærekraftsrapportering, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Veileder for eiendomsutviklere og -forvaltere

Mange selskaper har rapportert om deres påvirkning på bærekraft, og spesielt sitt miljøfotavtrykk, i mange år. Det som er nytt, er at det er en stor og økende oppmerksomhet om bærekraft i samfunnet. Som en konsekvens stilles økte krav til selskapers bærekraftsrapportering.

En bærekraftrapport lages fordi det er et lovkrav for noen, men også fordi det gir viktig informasjon til eksterne interessenter.

Veilederen er tilpasset eiendomsutviklere- og forvaltere og tar sikte på å rydde i jungelen og gi tips og veiledning til hvordan eiendomsselskaper kan komme i gang med miljørapportering (E-en i ESG).

«Miljørapportering for eiendomssektoren» går gjennom gjeldende og kommende lovkrav for bærekraftsrapportering, samt uformelle markedskrav. Fokuset vil være på miljømessige forhold og krav knyttet til dette.

Veilederen går også gjennom noen av de mest vesentlige miljøtemaene for eiendomssektoren og forslår et sett med anbefalte KPIer innenfor disse områdene.

Målet er at det anbefalte KPI-settet både kan gi nyttig veiledning til enkeltaktører, forenkle arbeidet med bærekraftsrapporteringen, samt bidra til økt standardisering av rapportering i eiendomssektoren. Disse KPI-ene kan også benyttes inn i flere av de frivillige rapporteringssystemene som flere bedrifter benytter allerede i dag.

Økt bærekraft med målrettet rapportering

Veilederen er gratis og er tilgjengelig på Grønn Byggallianses nettsider. Last ned her.

- Vi gleder oss over at flere ser verdien av å rapportere på bærekraftsmål. Veilederen er et nyttig verktøy for å sikre at rapporteringen faktisk treffer og bidrar til økt bærekraft i næringen, sier Kristian Strømmen, leder for bærekraft i KLP.