Thibaut Marsol startet i jobben som nordensjef i Panasonic 1. april. Han startet karrieren i Panasonic som markedssjef i Frankrike, men har de siste årene fungert som viseadministrerende direktør for Panasonic Heating & Cooling Solutions i Norden.

Thibaut Marsol. Foto: Panasonic
Thibaut Marsol. Foto: Panasonic

De siste årene har varme- og kjøleløsninger utgjort en stadig større andel av omsetningen til selskapet. For å legge til rette for framtidig vekst vil virksomheten i de nordiske landene drives av Heating & Cooling Solutions.

– Varme- og kjøleløsninger står for en stadig større andel av omsetningen vår. Derfor er det naturlig at Heating & Cooling Solutions får mer oppmerksomhet i organisasjonen, både når det kommer til fokus, ledelse og styring, sier Marsol.

En annen grunn til det nye satsingsområdet er at Panasonic ønsker å sette inn et ekstra gir for å nå klimamålene sine. Selskapet har en global plan om å bli utslippsfrie innen 2030.

– Varme- og kjøleløsninger er avgjørende for at vi skal nå klimamålet vi har satt oss. Dette er et viktig mål for Panasonic, og vi er sikre på at vi kan nå det ved å fokusere mer på varmepumper og klimaanlegg, avslutter Marsol.