- Regjeringens fastsettelse av en ny nettleie gjør det mindre lønnsomt å spare strøm. Det svekker arbeidet med energiøkonomisering i norske hjem, og gjør det dermed vanskeligere å nå norske klimamål, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Dagens nettleie er i stor grad basert på strømkundenes forbruk. Å erstatte denne med en fastavgift, reduserer lønnsomheten ved grønn oppgradering av norske hjem.

- Det må lønne seg å ta grønne valg hvis vi skal få med oss folk på det grønne skiftet. Investeringer i mer nett er nødvendig, men det er ikke likegyldig hvordan det skal finansieres. Nettselskapene får forutsigbare inntekter med regjeringens forslag. For kundene og norske boligeiere blir det uforutsigbart ved at nettleien ikke lenger følger strømforbruket, samtidig som man mister dagens mulighet til å redusere egen nettleie gjennom å redusere strømforbruket, sier Fredriksen.