Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Ny nettleie skal innføres fra 1. januar 2022. Etter flere runder og mye kritikk av NVE sine forslag til ny nettleie, endte regjeringen med å vedta en modell som i stor grad overlater utforming av nettleien til nettselskapene selv. 

– Vi er bekymret for at dette vil gi mange ulike løsninger, som både blir kompliserte og unødvendig dyre for strømkunder, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Nettverket av 14 organisasjoner sendte derfor i september et brev til alle de store nettselskapene i Norge. 

Kan ramme varmepumper

Organisasjonene er bekymret for hvordan ny nettleie vil slå ut for energieffektivisering. 

– Vi frykter at ny nettleie vil gjøre energieffektivisering, varmepumper og solceller mindre lønnsomt, hvis nettselskapene bruker muligheten de har til å la energileddet i nettleien være lavt; ned mot 10 %, forklarer Baardsen. 

Organisasjonene mener nettselskapene må sørge for at:

  1. Vi får én tariffmodell for hele landet
  2. Forbrukere får enkel tilgang til egne strømdata gjennom Elhub fra 1.1.22
  3. Tilpasning til ny nettleiemodell ikke krever omfattende investeringer fra forbrukere
  4. Energileddet i ny tariffmodell blir 50 %
  5. Skillet på 100 000 kWt må få reell betydning (Kunder med forbruk over 100 000 kWt skal ha høyere fastledd)


Oppfordringene går til de største nettselskapene i Norge: Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lede, Linea, Lyse Elnett, Mørenett, Norgesnett og Tensio. 

Mer om de ulike oppfordringene kan man lese i brevet fra de 14 organisasjonene.