Jon Sveinar Fløttum. Foto: Getek
Jon Sveinar Fløttum. Foto: Getek Energi

Dette melder Getek Energi.

Jon Sveinar Fløttum, skal ta selskapet til nye høyder. Energibransjen er i sterk endring. Getek har sammen med Fosenkraft en langsiktig tilnærming til denne omstillingen, og styrker derfor sin tilstedeværelse i markedet. I mer enn 30 år har Getek vært engasjert i "off-grid" -løsninger og nettilknyttede solkraftprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet, som ble en helhetlig del av Fosenkraftkonsernet i 2022, involverer en rekke ansatte på tvers av FosenKraft og Getek fra sør til nord.

Internasjonal erfaring

Jon Sveinar Fløttum har lang erfaring fra vind- og energibransjen. Han har blant annet ledet Enercon GmbH´s satsning i Norge og opprettet underselskapet Enercon Service Norway AS, som ble utnevnt som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv i 2014. Jon Sveinar Fløttum fortsatte sitt bidrag i fornybarsektoren da han startet og ledet konsulentselskapet Rambølls satsning på vindkraftbransjen nasjonalt.

– Min lange og internasjonale fartstid fra vindturbinprodusenten Enercon GmbH, og senere som leder for satsningen til Rambøll Norge med hovedtyngde på vindkraft, er den viktigste grunnen til at jeg engasjerer meg i Getek, sier Jon Sveinar Fløttum. – Energibransjen er i sterk endring og Getek ønsker å bidra i dette arbeidet.

Gründer i Getek, Morten Gaustad, som nå går over i en ny stilling som marked- og produktansvarlig, er godt fornøyd med å ha fått Jon Sveinar Fløttum på laget. – Det er naturlig at vi i den fasen selskapet nå går inn i, gjør endringer på ledernivå. Jeg ser frem til å få mer tid til kundekontakt og å lede produktutviklingen tilpasset det stadig endrede markedet. Vi skal ta godt vare på våre trofaste kunder samtidig som vi skal ta nye markedsposisjoner, sier Morten Gaustad.

Internasjonal kompetanse med lokal forankring

Getek har sitt tyngdepunkt nasjonalt, og er styrt fra Sveberg i Malvik kommune. – Dette ser jeg på som en av styrkene i selskapet som har et nedslagsfelt godt over distriktsgrensene. Getek er et nasjonalt og internasjonalt selskap som innehar en omfattende kompetanse, og er godt rigget for å levere løsninger for fornybar energiproduksjon, sier Jon Sveinar Fløttum.

Viktig rolle i lys av bærekraft

– Selskaper som Getek har en svært viktig oppgave, ikke minst i disse tider, for å sikre videre utbygging av lønnsom fornybar energiproduksjon – både på og utenfor strømnettet. Selskapet har kompetanse og lang erfaring fra det norske så vel som det internasjonale markedet og kan hjelpe våre kunder til å ta balanserte beslutninger. Sammen med Jon som er en kjent profil i bransjen, styrker vi nå dette teamet ytterligere, sier Rune Otterstad, styreleder i Getek.