I takt med den eventyrlige veksten HVACS har hatt siden oppstarten for 6 år siden, har også behovet for å få inn en samarbeidspartner som kan tilføre nødvendig kapital, kompetanse og markedstilgang for å lykkes i et konkurranseutsatt marked økt tilsvarende. 

- Nå som NTE har kommet inn som eiere, har vi to solide trønderske eiere som styrker både soliditeten og utviklingskraften vår, sier John Bernhard Roten, daglig leder i HVACS AS.

Satser stort

Solenergi er i rask vekst, og antall solcelleanlegg i Norge mer enn tredoblet seg fra 2021 til 2022. 

- Det er et enormt potensial for solkraft, sier Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. 

- Skal vi nå målet om å bli klimanøytrale, må flere produsere sin egen energi, blant annet ved hjelp av solceller. 

Rissa Kraftlag har vært medeiere i HVACS siden 2019, og sammen med de andre eierne sett vekstpotensialet i firmaet.

Med NTE på eiersiden kan HVACS fortsette veksten, og nå skal vi videreutvikle selskapet til å bli en totalleverandør innen solenergiløsninger både for privatpersoner, landbruket og næringslivet, sier Per-Arne Sæther, som er konsernsjef i Rissa Kraftlag. 

 Etter emisjonen eier NTE og Rissa kraftlag 45,5 % av aksjene hver. I tillegg har gründer Arne Ivar Sundseth, Indre Fosen Invest og øvrige nøkkelpersoner i HVACS eierandeler i selskapet.