Onsdag 11. oktober markerte Motek og Aspelin Ramm Eiendom åpningen av ladeanlegget som pr i dag kun finnes to andre steder i verden. På seks av lagerportene til Moteks hovedlager på Alna kan sjåførene nå koble varebilen til hurtiglader mens varer losses eller lastes på rampa. 

– Vi har nettopp tatt i bruk Norges grønneste logistikkbygg, med sirkulær gjenbruk av materialer, stor solcellepark, grønt tak med bikuber og 25 plantearter samt eget regnvanns-reservoar. Utslippsfri varetransport er en naturlig del av dette prosjektet, og nå kan transportørene utnytte oppholdstiden hos oss til effektiv hurtiglading, konstaterer en fornøyd distribusjonssjef Geir-Ove Briksdal i Motek i en pressemelding.

Men Moteks ønske om hurtigladere viste seg å være krevende å innfri, siden teknologien ikke var på plass i markedet ved byggestart.

– Jeg trodde at det ville være en smal sak å få levert et slikt anlegg for å lade varebiler på lasteramper, men så enkelt var det ikke. Denne løsningen var bare på tegnebrettet og til utprøving hos ABB da vi tok kontakt, fortalte Jørn Sæbø, CFO og logistikkdirektør i Motek, som også har hovedkontor i bygget.

Nå er det nye anlegget fra ABB på plass, som bare et av tre slike anlegg i verden pr i dag. Ladeanlegget er koblet til solcelleanlegget på taket, slik at Motek distribuerer på egenprodusert solkraft! Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Bare tre slike anlegg i verden pr i dag

– Men nå er det på plass, som et av bare tre slike anlegg i verden pr i dag, og det eneste med akkurat denne konfigurasjonen. Og så er det jo ekstra morsomt at ladeanlegget er koblet til solcelleanlegget på taket, slik at Motek distribuerer på egenprodusert solkraft, sier Sæbø.

Det er byggherren Aspelin Ramm Eiendom som med tilskudd fra Klimaetaten i Oslo kommune har finansiert de nye ladestasjonene. Men Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Ramm, trakk fram Moteks eget team da han åpnet seremonien onsdag:

– Her har Motek selv vært helt avgjørende med ambisjoner, idéer, krav og forventninger. Dette bygget representerer ikke bare mer plass og bedre funksjonalitet, det representerer en ny liga i tenkning rundt klimatilpassing og gode arbeidsplasser. 

Teknologirådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten var også begeistret over det hun så under åpningen:

– Dere er nå med på å bryte ned en av barrierene mot å velge elektrisk varebil og lastebil, nemlig behovet for ladepauser i løpet av arbeidsdagen, sa Tjønn. 

Hun pekte på at Oslo har vært ledende i elektrisk persontransport, men at mye av veitrafikken også består av varetransport. I 2022 sto veitrafikken for over 50 prosent av alle klimagassutslippene i Oslo, ifølge Miljødirektoratets utslippsstatistikk.

Håper flere vil gjøre som Motek

– For å nå kommunens klimamål, er vi avhengig av at alle kjøretøysegmenter går over til nullutslippsløsninger. Vi lanserte derfor tilskuddsordningen «Hurtiglading av varebil» i 2021. Etter få måneder mottok vi en søknad som den dag i dag er enestående for ordningen, konstaterte Tjønn. 

– Her har byggeier, leietaker og distributører gått sammen for å finne løsninger som gjør at man kan velge utslippsfrie løsninger. Vi håper Moteks prosjekt ikke vil være enestående særlig mye lengre, og at flere vil se nytten av å tilrettelegge for at deres samarbeidspartnere kan velge utslippsfrie løsninger.

Motek har Bring Courier & Express AS som transportpartner på sine mange daglige ekspressleveringer i en 200 kilometers radius, fra Lillehammer i nord til Kragerø i sør. 

Med seks nye hurtigladere på lasterampen bidrar Motek aktivt til at skiftet til elektrisk varetransport går kjappere. På åpningen i går ble dette feiret av blant andre Kenneth Dahlgren i Aspelin Ramm, Bergljot Tjønn og Margrethe Lunder fra Klimaetaten og Jørn Sæbø i Motek. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Nå kan vi utnytte hele rekkevidden

– Vi i Bring skal være den grønneste logistikkleverandøren og har forpliktet oss på målene i Parisavtalen. Men vi er avhengige av å ha framoverlente kunder med på dette løftet – ikke minst når det kommer til ladestasjoner. Først når våre elektriske vare- og lastebiler kan hurtiglade på hver lasterampe, kan vi få utnyttet den fulle rekkevidden og gå over til en helt utslippsfri flåte, sier regionsjef Geir Arne Rundholt i Bring Courier & Express.

– Med disse nye hurtigladerne kan vi i løpet av 2024 legge om til hundre prosent elektriske biler til Motek-leveransene, bekrefter Rundholt i Bring.