SALCOS-prosjektet er det første store prosjektet for hydrogen (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) i Europa. Selve overrekkelsen fant sted ved Hannovermessen, hvor Norge er representert med egen stand.

Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer, ser også muligheter for norsk industri i prosjektet.

– Dette fyrtårnprosjektet spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet og gir norske interessenter muligheten til å engasjere seg i levering av blant annet grønt hydrogen, sier han i en melding fra Norsk-Tysk Handelskammer.

Målet med prosjektet er å tilrettelegge stålproduksjonsanlegget for hydrogenbruk allerede nå, slik at anlegget allerede er klart for en hydrogenbasert reduksjonsprosess. Salzgitter-anlegget skal inkludere et hydrogenbasert reduksjonsanlegg, en lusbueovn for produksjon av 1,9 millioner tonn råstål og en 100 MW elektrolysør. Dette skal sikre muligheten for å kunne produsere større mengder stål på en grønnere måte i nær fremtid.