Selskapet har allerede inngått leveranseavtaler med Myrtun borettslag (høyblokkene), Rana Kommune (Rana Arbeidssenter) og Bil i Nord. Samlet energileveranse for utvidelsen vil bli om lag 2,8 GWh/år, melder Mo Fjernvarme.

Mo Fjernvarme startet detaljprosjekteringen i begynnelsen av januar, og graveaktivitetene vil komme i gang etter påske. Hovedutbyggingen skal etter planen være ferdig til 1.november i år.

Gravearbeider

Den nye rørtraseen starter fra eksisterende trase ved E12-Byggtorget. Hovedledningen vil følge E12 opp til Steinbekkhaugveien, med to forgreiner, og videre langs Fairbanksveien inn til høyblokkene. Med alle kundene tilkoblet blir den nye traseen om lag 2 km lang. Hovedledningen dimensjoneres med tanke på ytterligere utbygginger på Gruben, og fjernvarmerørene får en oppgradert isolasjonsklasse for å minimere varmetap.

–  Vi er glade for investeringsbeslutningen, og ser frem til å komme i gang med gravearbeidene. Vi vet at mange næringsbygg i dette området vil ha mye å vinne på å knytte seg til fjernvarme-nettet. For kundene er fjernvarme både enkelt og sikkert, og bidrar til et godt klima både inne og ute. Dette er et viktig skritt videre med tanke på utviklingen av fjernvarmenettet og bærekraftige bydeler, uttaler daglig leder Tonje Tetmo Juliussen og markedssjef Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme.