LG har funnet ut at Norge kan egne seg godt for utprøving av slike varmepumper, og har fått både OsloMet og NTNU på laget, melder OsloMet i en pressemelding.

Med er også University of Naples Federico II i Italia, som også forsker på oppvarming, ventilasjon og aircondition (HVAC) i kaldt klima.

Avtalen med OsloMet ble signert 18. juni i Pilestredet 35.

I en pressemelding framhever LG at dette utviklingsarbeidet er svært aktuelt.

I løpet av vinteren 2024 opplevde Nord-Europa rekordkaldt vær, med temperaturer som falt under minus 40 grader Celsius enkelte steder. På disse stedene er det utfordrende å oppnå høy varmeeffektivitet med varmepumper på grunn av vanskeligheter med å komprimere kjølemedier ved lavere trykk. 

For å løse dette, ville LG etablere et samarbeid med andre aktører for å utvikle varmepumper som leverer varmeytelse på toppnivå selv under ekstremt kalde forhold.

Videre ønsker selskapet å forbedre sine kjerneteknologier for å lede den globale elektrifiseringsinnsatsen og utvide tilgjengeligheten av supplerende oppvarming i Europa.

Bærekraftig utvikling

Samarbeidet med OsloMet vil først og fremst involvere Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) på OsloMet.

– Dette samarbeidet er i tråd med instituttets forsknings- og undervisningsmål, samt Norges ambisiøse mål for bærekraftig utvikling, sier instituttleder Yonas Zewdu Ayele.

– Vi ønsker å være ledende i forskning på effektive og rene energiløsninger. Samarbeidet mellom instituttet på OsloMet og LG Electronics markerer et betydelig framskritt i dette arbeidet, sier Ayele.

– Sammen etablerer vi et partnerskap som kan gjøre betydelige framskritt innen forskning på kaldt klima, varmepumper og kjøleteknologi. 

– Dette initiativet vil ikke bare komme instituttet, OsloMet og LG Electronics til gode, men også bidra til Norges vei mot en mer bærekraftig framtid, sier Ayele.