Dette melder Kinnan Norge.

Stian Johansen, daglig leder i Bilskadesenteret, hadde forventet at det ville gå noen år før investeringen var nedbetalt og anlegget skulle begynne å virkelig lønne seg. At det tok bare 14 måneder er han svært fornøyd med. 

– På denne tiden var hele investeringen, med både varmepumper og ledlys, spart inn gjennom ett betydelig redusert energiforbruk. Nå som anleggene er nedbetalt bidrar varmepumpene til lavere driftskostnader og bedre bunnlinje år etter år, konkluderer Johansen.

For månedene januar - april i 2022 var strømkostnadene på hele 589 000 kroner. For det samme tidsintervallet i 2024 var dette blitt redusert til 253 000 kroner. Det er selvsagt variasjon i temperatur og fyringsbehov for de forskjellige vintersesonger, men vintersesongen på foråret 2024 var både lang, kald og snørik.

Daglig leder for Bildskadesenteret Telemark, Stian Johansen. Foto: Kinnan Norge
Daglig leder for Bildskadesenteret Telemark, Stian Johansen. Foto: Kinnan Norge

Totalt ble investeringskostnad for varmepumper og led-lys på om lag kr. 480 000,– , hvorav varmepumpene beløp seg til kr. 245 500,–.

Anlegget har nå vært i drift i halvannet år og fungert gjennom to vinterperioder, og Johansen er svært imponert over effekten av varmepumpene. Varmepumpene varmer opp lokalet vel så bra som vifteovnene gjorde. 

ATDX varmepumpene har en maks varmeeffekt på 38 kW. De bruker bare 12 kW for å produsere 38 kW varme. Vifteovnene som benytter direkte elektrisitet, bruker da altså 38kW for å produsere 38kW varme. Det betyr at strømforbruket til oppvarming er redusert med mer enn 2/3.

Bilskadesenteret Telemark AS ligger mellom Skien og Porsgrunn. Et velrennomert og etablert spesialverksted for lakkering og oppretting av biler. Bilskadesenteret disponerer totalt over 2000 kvadratmeter med bygningsmasse, og det utgjør store arealer med oppvarmingsbehov.

Samir Daci monterer ATDX utedel for Bilskadesenteret Telemark.  Foto: Kinnan Norge

På en konferanse i regi av Norsk bilbransjeforbund på våren i 2022 ble Bilskadesenteret presentert for ATDX industrivarmepumper. Distributøren var tilstede og formidlet referanser fra direkte sammenlignbare bedrifter, hvor disse varmepumpene har utgjort en vesentlig reduksjon i energiforbruket og dermed også energikostnadene.

Stian Johansen forteller at bedriftens driftskostnader hadde skutt i været på grunn av økte strømkostnader. Karosseriverkstedet på 1600 kvadratmeter ble varmet opp av 6 stk 9 kW vifteovner. I en tid med svingende strømpriser utgjorde dette svært uforutsigbare utgifter.

Befaring og dimensjonering

Han ønsket derfor en befaring for å avdekke om ATDX ville være en god løsning for deres verkstedareal. Distributøren satte ham i kontakt med Dacom, som er den lokale installatøren i hans område. 

Dacom foretok en befaring i verkstedlokalet til Bilskadesenteret. I samråd med produktsjef Per Arne Haugland i Kinnan Norge AS, foretok de grundige beregninger og kom frem til at lokalet ville ha behov for 2 stk ATDX varmepumper. Johansen valgte å gå for denne løsningen.

Både ledelsen og de 28 ansatte er svært fornøyd med oppvarmingen. ATDX varmepumpene har en høy luftstrøm. Det er en stor fordel for verkstedet, da det ofte åpnes store porter. Det forsvinner mye varme ut av portene på kalde dager, og de ansatte setter stor pris på at anlegget sørger for rask gjenoppvarming. De trekker også fram at ATDX pumpene fordeler varmen mye bedre enn de gamle vifteovnene. Det har ført til et langt mer jevnt og behagelig inneklima.

Samir Daci i Dacom forteller at mange bedrifter kan spare mye på å bytte ut eldre fyringsanlegg med varmepumper for industri og næring. 

– Disse varmepumpene er virkelig en quick fix, sier Daci. Han har installert mange slike anlegg og får svært gode tilbakemeldinger på hvor godt inneklimaet blir etter installasjon - og det til en betydelig rimeligere kostnad. 

- Anleggene krever lite inngrep i byggene, og når beslutningen om investering er tatt, tar det gjerne bare et par uker før anlegget er levert og ferdig montert, sier han.