Dette melder Energi Norge.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

- Målet er at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel for selskapene som kundene vil se etter når de velger leverandør. Vi ønsker også at ordningen skal skape økt tillit til både strømmarkedet og den enkelte leverandør, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Sertifiseringen vil bli administrert og gjennomført av DNV GL (Det Norske Veritas), som har levert slike tjenester siden 1864. Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver.

- Bransjen har fått kritikk for å gi kundene mangelfull informasjon. Nå bretter vi opp ermene for at strømmarkedet skal bli enklere og tryggere. Vi mener dette er stort skritt i riktig retning, selv om det ikke nødvendigvis løser alle utfordringene, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.  

De viktigste kravene:

- Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.

- Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)

- Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.

- Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.

- Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.

- Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.

- Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.

- Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Norge har over 100 strømleverandører. De første sertifiserte leverandørene ventes å være på plass i løpet av våren. Navnene vil bli kunngjort på nettsiden tryggstrømhandel.no og av selskapene selv.