Dette melder NORCE.

I et nytt innovasjonsprosjekt skal Aither og NORCE utvikle et interaktivt soldiagram av et bilde for å illustrere hvordan solen kaster lys og skygger til ulike tider på døgnet og året. Hensikten er å gi en visuell forståelse av solforløpet og potensialet for utnyttelse av solenergi.

Teknologien er nyttig for privatpersoner, men også for utbyggere og arkitekter når de skal planlegge boligområder eller hvor det er best å plassere solcellepanel. Flere privatpersoner og organisasjoner kan dermed oppmuntres til å investere i solenergi, noe som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Fornybare energiselskaper kan bruke løsningen for å identifisere potensielle steder for solenergianlegg.

Innovasjon innen bildebehandling

– Jeg skal utvikle nye algoritmer for bildebehandling. Hensikten er å bruke kunstig intelligens til automatisk å oppdage og fjerne skygger fra et 2D-bilde og lage et 3D-bilde. Da kan skyggene settes på ut ifra hvor bolig eller bygning plasseres. Slik kan du se hva som er optimal plassering med tanke på solforhold for bolig eller for solpanel på taket, sier Xuan Zhang, seniorforsker i NORCE.

Se for eksempel for deg at du har kjøpt en tomt og skal bygge hus på tomten, men du er usikker på akkurat hvor på tomten du bør bygge. Med den nye teknologien vil du kunne se på bildet av tomten hvordan solforholdene vil være ulike steder, sånn at du lettere kan velge den beste plasseringen for huset ditt.

Det finnes allerede algoritmer for dette, men de er svært enkle. De nye løsningene er en ny skyggefjerningsalgoritme som håndterer når det er flere ting på bildet, for eksempel bilder som inneholder hus og bygninger med naturomgivelser.

NORCE har spisskompetanse på disse områdene og skal jobbe tett med Aither for å designe riktige løsninger.

– Vi skal lage et verktøy som er enkelt å bruke og tilgjengelig for alle. Mange eksisterende verktøy for solforløp og solenergiberegning krever teknisk eller vitenskapelig kunnskap. En automatisert prosess er avgjørende for at løsningen skal bli så rask og rimelig at alle kan bruke den, sier Karsten Ersland i Aither.