Dermed sier København farvel til dampbasert fjernvarme og starter et nytt kapittel med hundre prosent vannbasert fjernvarme, melder energy-supply.dk.

Skiftet til vann sparer byen for cirka 322 millioner kilowattimer sammenlignet med 2009, før konverteringen ble startet. Dette svarer til forbruket i mer enn 20 000 leiligheter, og sparer innbyggerne for en regning på cirka 200 millioner danske kroner hvert år.

Stort prosjekt

– Vi har lagt ned cirka 100 km med rør og stengt ned 1 300 dampsentraler. Opprinnelig hadde vi budsjettert med å være klare i 2025, så det er gledelig å kunne stå her fire å tidligere takket være en stor innsats fra alle som har vært involverte i prosjektet, sier forsyningsdirektør i Hofor, Jane Egebjerg Andersen til energy-supply.dk.

I tillegg til klimagevinsten er det langt billigere å produsere varmt vann enn damp; og det er også mer driftssikkert med vannbasert fjernvarme, sier Egebjerg Andersen.

Konverteringen har kostet 2,3 milliarder danske kroner i rørledninger, installasjoner hos kundene og i nytt produksjonsanlegg.